De politieraad van de politiezone-Noord  moet 4 Vlamingen tellen. Gezien er slechts 1 rechtstreeks verkozen is (jean-Luc Liens – sp.a), moet men er nu 3 coöpteren.  Volgens Jean-Luc Liens was de afspraak onder de burgemeesters - Rudi Vervoort (PS-Evere), Jean Demannez (PS-St-Joost) en Clerfayt (MR-Schaarbeek) - dat er minstens één kandidaat uit elke gemeente van de politiezone gecoöpteerd zou worden.

Voor Schaarbeek zijn er drie kandidaten, twee die behoren tot de meerderheid, waarvan één de niet Nederlandstalige taalaanhorigheid heeft. Clerfayt wil liefst deze kandidaat, Eddy Van Cleemputte, een taxichauffeur die kandidaat was op de MR-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Hij beschikt echter niet over een verklaring van Nederlandse taalaanhoorigheid en komt dus niet in aanmerking. Bovendien stond hij bij de federale verkiezingen van 10 juni nog steeds ingeschreven als Franstalig inwoner.

De kandidaten waren:
-          Adelheid Byttebier
(Groen- Schaarbeek)
-          Bernadette Vriamont
(sp.a Schaarbeek)
-         
Eddy Van Cleemputte (MR-FDF)
-          Beatrice Meulemans
(sp.a St Joost)
-         
Martine Raets ( VLD Evere)
-          ? nog iemand van uit de sp.a Evere, maar men had haar/zijn naam niet op de lijst gezet


De huidige leden van de politieraad Noord volgens verdeling over partijen en gemeenten:
(elk lid beschikt over drie stemmen.)

Schaarbeek
-          5 PS: Van Gorp, Ozkara, Dönmez, Ayat, Nalbant
-          2 Ecolo: Durant, Decoux
-          2 CDH: Nyssens, Kokten
-          9 MR: Charels, özturk, Dyn, Koksal, Nimal, Güles, Guisse, Kaddour, Clerfayt

St Joost
-          3 PS: Demannez, Özkonakci, Abdelkader
-          1 CDH: Jassin

Evere
-          3 PS: Vervoort, Van Brussel, Liens
-          2 MR: Pollet, Vander Elst
-          1 CDH:  Degand