Jef Van Damme (sp.a): 'Jambon speelt soloslim. Hij heeft nauwelijks overlegd met andere overheden. Bovendien zijn er ook amper linken met andere bevoegdheidsdomeinen. Maar zijn vooropgestelde doelstellingen (zoals de illegale economie aan banden leggen) bereik je niet met een quickfix. Dat vraagt een structureel en doorgezet engagement van alle betrokken actoren.'