Hannelore Goeman (sp.a): “Drie geplande wijkgezondheidscentra in Brussel voelen impact federale maatregelen”

Woensdag 14 december 2016 — De besparingen die minister Maggie De Block (Open Vld) voorziet in de gezondheidszorg zijn enorm. Maar liefst 902 miljoen euro wordt weggehaald uit de gezondheidszorg. En dat heeft ook gevolgen voor de uitbreiding van wijkgezondheidscentra in Brussel. De drie geplande wijkgezondheidscentra van Dokters Van de Wereld zullen zich niet kunnen ontwikkelen zoals het hoort.

Hannelore Goeman (sp.a): “Het is onbegrijpelijk dat Maggie De Block (Open Vld), en met haar de hele federale regering, beslist om geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer te erkennen. De wijkgezondheidscentra, die vooral gezondheidszorg bieden aan de meest kwetsbare Brusselaars, zullen hierdoor de patiënten meer moeten aanrekenen. De Block zorgt er zo voor dat de meest Brusselaars minder toegang krijgen tot hun broodnodige gezondheidszorg. In een stad waar één vijfde van de Brusselse bevolking doktersbezoeken moet uitstellen omwille van financiële redenen en er een tekort is aan huisartsen, is dit beschamend.”

De wijkgezondheidscentra bieden al tientallen jaren toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg aan iedereen die in de buurt van het centrum woont. De patiënt hoeft zelf niet te betalen voor consultaties of huisbezoeken, er moet geen remgeld betaald worden, dat wordt rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds. Dit verlaagt de drempel om zorg te zoeken, zeker voor mensen voor wie die zorg omwille van financiële redenen moeilijk toegankelijk is.

Door de besparing van De Block, kunnen alvast drie geplande wijkgezondheidscentra van Dokters Van De Wereld, voorzien in Molenbeek en Anderlecht, niet van start gaan met een volwaardig wijkgezondheidscentrum met het forfaitair systeem. Maar vermoedelijk worden er nog meer plannen voor nieuwe centra in de kiem gesmoord. 

Hannelore Goeman (sp.a): “De Block zoekt besparingen waar er geen zijn: deze patiënten hebben hoe dan ook medische zorgen nodig. Het risico op meer uitgaven door meer gespecialiseerde zorg en meer ziekenhuisopnames is reëel. Op termijn wordt dit dus een kost voor de hele samenleving. Ik hoop dat minister Vanhengel zijn partijgenote kan overtuigen om niet op kap van de allerzwaksten te besparen, en dat deze beslissing snel wordt teruggedraaid”.