De begrotingsbeslissing van minister Maggie De Block (Open Vld) viseert de allerzwaksten. De besparingen op de gezondheidszorg zijn enorm. Zo snijdt minister De Block maar liefst 902 miljoen euro weg uit de gezondheidszorg. En dat heeft ook gevolgen voor de uitbreiding van wijkgezondheidscentra in Brussel. 

Hannelore Goeman (sp.a): “In een stad waar één vijfde van de Brusselse bevolking doktersbezoeken moet uitstellen omwille van financiële redenen en er een tekort is aan huisartsen, zijn wijkgezondheidscentra broodnodig. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Maggie De Block (Open Vld), en met haar de hele federale regering, heeft beslist om geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer te erkennen. Alle investeringen worden ‘on hold’ gezet. En niemand weet tot wanneer”.

De wijkgezondheidscentra bieden al tientallen jaren toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg aan iedereen die in de buurt van het centrum woont. De patiënt hoeft zelf niet meer te betalen voor consultaties of huisbezoeken, er moet geen remgeld betaald worden, dat wordt rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds. Dit verlaagt de drempel om zorg te zoeken, zeker voor mensen voor wie die zorg omwille van financiële redenen moeilijk toegankelijk is. Om die reden heeft de Brusselse regering beslist om net in te zetten op de uitbreiding van het netwerk van wijkgezondheidscentra. Het is voor Goeman dan ook onbegrijpbaar dat de federale regering net hier bespaart.

Hannelore Goeman (sp.a): “De Block zoekt besparingen waar er geen zijn: deze patiënten hebben hoe dan ook medische zorgen nodig. Het risico op meer uitgaven door meer gespecialiseerdee zorg en meer ziekenhuisopnames is reëel. Op termijn wordt dit dus een kost voor de hele samenleving. Ik zal dan ook bevoegde Brusselse ministers Vanhengel (Open Vld) en Gosuin (DéFI) ondervragen over de impact van deze beslissing op Brussel. En ik hoop dat minister Vanhengel zijn partijgenote kan overtuigen om niet op kap van de allerzwaksten te besparen”.