‘De wijkgezondheidscentra bestaan al 40 jaar in België en werken goed. Met het voorstel worden nieuwe projecten on hold gezet en wordt 11 miljoen euro bespaard op het budget van de wijkgezondheidscentra en medische huizen. Dat is zo’n 6,5% van het totale budget. De federale regering viseert zo de meest kwetsbaren’ zegt Karin Temmerman, voorzitter van sp.a Gent, gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger. ‘Ook in Gent staan in de nabije toekomst nieuwe wijkgezondheidscentra gepland: WGC Malpertuus en WGC De Muide. Het Gentse stadsbestuur heeft zich altijd voorstander getoond van de wijkgezondheidscentra net omdat ze hun nut bewijzen.’

In een korte reactie toont ook bevoegd schepen Resul Tapmaz zich bezorgd. ‘De wijkgezondheidscentra bieden toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg aan iedereen die in de buurt van het centrum woont. De centra verlagen de drempel om zorg te zoeken, zeker voor mensen voor wie zorg moeilijk toegankelijk is omwille van financiële redenen.’

Zowel Karin Temmerman (in de Kamer) als gemeenteraadslid Guy Reynebeau (in de commissie Welzijn van 15 november) volgen de zaak op de voet. ‘Ik vrees dat de maatregel geen besparing betekent: als de patiënten van de wijkgezondheidscentra hun weg moeten zoeken in de prestatiegeneeskunde zullen de uitgaven net hoger liggen. Niet alleen voor de patiënt zelf, ook voor de maatschappij. Want dan gaan er wellicht velen moeten aankloppen bij het OCMW. Dit is weer maar eens een besparing op de kap van de lokale besturen’stelt Guy onomwonden.