De uitdagingen inzake de lerarenloopbaan zijn groot. De eerder aangekondigde maatregelen van de federale regering zullen er voor zorgen dat tegen 2025 de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse leerkracht boven de 50 jaar ligt: 76% van alle vrouwelijke leerkrachten en 57% van alle mannelijke leerkrachten zal minstens tot 66 jaar moeten werken om over een volwaardig pensioen te beschikken. Het is cruciaal om deze leerkrachten gemotiveerd aan de slag te houden. En daar maakt het vooruitzicht van een degelijk pensioen een essentieel onderdeel van uit.

De maatregelen die de federale regering nu echter neemt gaan daar lijnrecht tegen in: de afschaffing van de diplomabonificatie voor wat betreft het pensioenbedrag zorgt voor een daling van ongeveer 20% in de toekomstige onderwijspensioenen. De huidige regering laat de leerkrachten langer werken voor minder pensioen. In oktober liet minister Crevits nog weten dat wat haar betreft van een afschaffing van de diplomabonificatie in de berekening van het pensioensbedrag geen sprake kan zijn. Ze kreeg toen de belofte van de federale regering dat dit niet zou gebeuren. Met deze maatregel planten de federale collega’s dus een dolk in de rug van de minister en alle leerkrachten aan wie een degelijk pensioen naar werken was beloofd.

Deze maatregelen ontnemen minister Crevits en de sociale partners bovendien elke kans op de ontwikkeling van een moderne en aantrekkelijke lerarenloopbaan. De Vlaamse regering stelde terecht als basis voor het nieuwe lerarenloopbaanpact dat "ook de situatie van het onderwijspersoneelslid nà zijn actieve loopbaan, deel uitmaken van het beeld en de aantrekkelijkheid van het beroep". De nu aangekondigde besparing op de kap van de lerarenpensioenen snijden net diep in die aantrekkelijkheid en zijn dan ook nefast voor het aantrekken van de broodnodige leraren voor morgen.

Het is voor sp.a onaanvaardbaar dat leerkrachten, die zich dag in dag uit inzetten voor de toekomst van onze samenleving, de prijs moeten betalen voor de budgettaire onkunde van deze regering! sp.a roept minister Crevits dan ook op zich resoluut tegen deze maatregelen te verzetten.