Bewoners van woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe verhuizen naar hun vervangingsnieuwbouw na de opendeurdag

Maandag verhuizen de eerste bewoners naar de gloednieuwe voorziening. Een langverwachte stap, want het huidige Ter Beke stond er sinds 1969 en heeft de tand des tijds met veel moeite moeten doorstaan.
Ver hoeven ze daarvoor niet te gaan, want het nieuwe gebouw paalt aan het oude. Toch is dat voor bewoners, familie en medewerkers een grote stap.

De verhuis wordt gespreid over drie opeenvolgende dagen. Maandag verhuizen de bewoners die op de eerste verdieping zullen wonen. Dinsdag nemen de bewoners van de tweede verdieping daar hun intrek en woensdag wordt de derde verdieping in gebruik genomen. Ook de bewoners die begin 2016 verhuisden naar het Sint-Janshospitaal om de fasering mogelijk te maken keren terug naar Geluwe. Zo krijgen 75 bewoners er een nieuwe stek.

De bouw van de eerste fase van woonzorgcentrum Ter Beke startte op 4 april 2016 met de afbraak van Huis Vanraes in de Beselarestraat 3. Net iets meer dan twee jaar later staat er een voorziening die aan alle comforteisen voldoet. Elke kamer heeft een sanitaire cel met douche en toilet. De sanitaire cel is afgescheiden van de kamer met een schuifwand. In de inkom van de kamer is er een ingebouwde kast met een koelkast. Iedere kamer heeft ook een kamermodule voor de beloproepen. Het zorgpersoneel kan daar ook alle gegevens van de bewoners raadplegen via het elektronisch zorgdossier dat het papieren dossier komt te vervangen.

Het kamermeubilair wordt ook volledig vernieuwd. Er komt een nieuw elektrisch hoog-laag bed, comfortabele zetel, tafel en stoel.

Voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a): “Dit is nog maar de eerste fase. Kort na de verhuis start de aannemer namelijk met de afbraak van de huidige gebouwen. De tweede fase voorziet in leefgroepen voor de eerste en tweede verdieping en dan zien we ook op de gelijkvloerse afdeling het kapsalon, de administratie en een nieuwe inkom verschijnen”.

“De afbraak van het huidig gebouw zal voor een opening van het dorpsplein zorgen. Tussen Ter Beke en het nieuwe dienstencentrum De Spie komt een plein, een petanquepleintje en groenzones die publiek toegankelijk zijn. In combinatie met het wandel- en fietspad dat door de site loopt en de dorpskern met het achterliggende Ten Kanter en de verkaveling zal verbinden, zal het woonzorgcentrum met het dagelijkse leven van de lokale gemeenschap geïntegreerd worden”, aldus Sonny Ghesquière

Zondag is iedereen er welkom op de opendeurdag van 10u tot 17u.