Dit jaar was het festival aan zijn  derde editie toe. Helaas kon ik wegens werkverplichtingen niet aanwezig zijn tijdens deze  editie. Toch zou ik op basis van wat ik gehoord heb van de gelegenheid willen gebruik maken  om enkele positieve punten aan te halen en enkele vragen te stellen.  Positief vond ik persoonlijk:  Dat op vrijdag de naaste buren van het festival, namelijk de bewoners van ons  rusthuis, werden uitgenodigd voor een privé-festival op maat om kennis te maken 
met het festival. 


Dat er een BOB-campagne werd uitgewerkt om het carpoolen te stimuleren, waarbij  de BOB-bestuurder een gratis ticket en parking kreeg. Een Europese première in de  festivalwereld die in Herentals gelanceerd werd.  Dat verschillenden belanghebbenden uitgenodigd werden voor een rondleiding op  het festivalterrein. 

Graag zou ik ook nog de volgende vragen willen stellen: 

Wanneer vindt er een evaluatie plaats over de organisatie van het festival?  Is het schepencollege tevreden over de samenwerking met de organisatoren?  Ligt het verder bestaan van dit festival in onze stad reeds vast?

Antwoord van Schepen van jeugd, Jan Bertels:

De organisatoren zijn er voor de derde keer in geslaagd om het festival erg professioneel te organiseren. Een formele evaluatie moet nog plaatsvinden maar de eerste vaststellingen zijn erg positief. Ongeveer 7000 jongeren waren aanwezig om te feesten zonder al te veel problemen. De stad wil daarom ook bijdragen in een meerjarig perspectief voor het Replay festival door hen de komende vijf jaar een garantie te geven dat het evenement kan doorgaan.