Steeds meer Bruggelingen kijken de toekomst recht in de ogen. Creatieve, nieuwe ideeën en partnerschappen ontstaan en zorgen voor een nieuwe sfeer in de stad. De stad verandert en leeft als nooit tevoren, vooral door kleine, mooie initiatieven, samen met en voor de inwoners van onze mooie stad.

Tijdens het festival blikken we terug op een jaar waarin we 'samen ruimte maakten'. Overheid, bedrijven en ook jij dragen elke dag bij tot de verandering van de stad. We gingen een jaar aan tafel zitten met Bruggelingen op negen toekomstplekken. We voerden straatgesprekken over het ruimtelijk beleidsplan en organiseerden geanimeerde stadsdebatten. We blikken ook vooruit tijdens het festival. Geloof je ook dat een stad op kindermaat een stad op mensenmaat is? We willen een jaar lang samen met jou en vele anderen werk maken van een kindvriendelijk Brugge waar kinderen centraal staan. In de namiddag zijn er workshops voor kinderen uit het zesde leerjaar uit enkele scholen van de 3 onderwijsnetten.

Nadien brengen we verenigingen en burgers samen die willen meewerken aan een kindvriendelijke stad of kan je opsnuiven welke nieuwe burgerprojecten er leven. Ook is er een prijsuitreiking voor scholen die meededen aan de klimaatwedstrijd via de dienst Leefmilieu van de stad. We willen u tijdens dit festival laten proeven van een jaar vol acties en activiteiten van en voor kinderen die in 2017 zullen doorgaan. Er wordt inspiratie gegeven, contacten kunnen uitgewisseld worden en het is vooral de bedoeling om de aftrap te geven om hier met zijn allen - jong en oud - in 2017 aan te werken.

De stad Brugge wil samen met jou een stad creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen en jongeren gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. Want een stad waar kinderen zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt. ’s Avonds wordt er afgesloten met het derde en laatste stadsdebat in het kader van het ruimtelijk beleidsplan 'bruggemaaktruimte', over Brugge als ‘Kun(s)t stad’.

We spreken met experts, het bestuur en met jou over de unieke uitdagingen voor onze stad. Natuurlijk kan je ook met elkaar bijpraten over de toekomst van Brugge tijdens de broodjesreceptie voor of de slotreceptie na het debat.

 

13-16u
Kinderworkshop met scholen uit de 3 onderwijsnetten 

16-17u 
Kinderreceptie

17u
Ontvangst + expositie van de installatie 'Kinderen maken de stad' (doorlopend)

17u30-19u
Spee(l/d)date - Interactieve sessie kindvriendelijke stad (doelgroep: middenveld, stadsdiensten, Bruggelingen - jong en oud)

Key note: Naomi Felder over 'de nieuwe generatie Stadskinderen'

Pecha Kucha - inspiratievoorbeelden van burger- en stadsprojecten uit Brugge en daarbuiten met onder meer het pop-up Art-Vis café van afgelopen zomer in het Graaf Visartpark, de invulling van de Magdalenakerk, het project Sint-Pieters deelt, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, het net opgestarte Brugs Futurepreneur Netwerk, het project online buurten, Brugge(n) voor jongeren, het Brugse Food lab, ...

19-20u
Aankomst deelnemers stadsdebat

Receptie met broodjes

Terugblik op jaar van de ruimte en vooruitblik op kindvriendelijke stad door Burgemeester Renaat Landuyt

Uitreiking prijzen klimaatwedstrijd scholen

20-22u
Stadsdebat III - Brugge als Ku(n)ststad 

Key note: Jan-Dirk Hoekstra (landschapsarchitect, projectleider van Metropolitane Kunstlandschappen en stadsambassadeur culturele sector Rotterdam) 

Debat met onder andere Freek Persyn - bureau 51N4E (Conceptsubsidie Zeebrugge, museumstudie, ….), burgemeester Renaat Landuyt, schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon en deelnemers uit het publiek

Moderator: Stefaan Kerger (Focus)

22u-00u
Receptie met hapjes

 

 

Inschrijven kan via deze link