Drukste fietspad van Vlaanderen wordt dubbel zo breed

Het stuk fietsostrade ter hoogte van het stadsplein is het drukste fietspad van Vlaanderen. Het is veel te smal om de huidige capaciteit aan  fietsers te verwerken. Bovendien staat het vol palen waardoor de fietsers moeten slalommen.  Dat leidt vaak tot erg onaangename en onveilige toestanden. De heraanleg van de Fortstraat/Dosfellei wordt aangegrepen om daar iets aan te doen. Het fietspad zal worden verbreed naar 3 meter 80, dat is een verdubbeling ten aanzien de huidige breedte.

Schepen voor Fietsbeleid Steve D'Hulster (sp.a) : "Door de rijweg voor auto's te beperken tot een absolute minimumbreedte, de verlichtingspalen te verplaatsen naar een tussenstrook en een stuk van de spoorweg te overkragen, kunnen we  het fietspad op die plaats verdubbelen in de breedte. Dat is echt hoog nodig om de fietsers daar meer comfort en veiligheid te bieden" . 

5 fietsknelpunten op het stadsplein aangepakt

Tegelijk met de heraanleg van de Dosfellei worden er 5 andere knelpunten voor fietsers op het stadsplein aangepakt (zie plannetje in bijlage). Het gaat om 2 de kruispunten met de fiets-o-strade (aan de Kawa en aan de Sint Benedictustraat) en de 3 andere belangrijke oversteekplaatsen. Steve D'Hulster: "We maken van de heraanleg van de Dosfellei gebruik om een aantal knelpunten voor fietsers op het stadsplein op te lossen. De situatie voor fietsers op het stadsplein is niet altijd duidelijk en dat leidt vaak tot conflicten met andere weggebruikers.  De komende maanden nemen we heel het stadsplein onder de loep en gaan we bekijken waar we de voorrang moeten aanpassen, waar er meer verlichting moet komen en hoe we de oversteken kunnen verbeteren op verschillende punten."

Aansluiting op nieuwe fiets- en voetpad in het Fort

Fietsers die richting de Krijgsbaan willen fietsen zullen dat na de heraanleg bovendien kunnen doen via een gloednieuwe fietsverbinding die langs de Fortstraat door het Fort 4 gaat.

Volgend jaar klaar

Het voorontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad.  Binnen enkele maanden starten de werken. Als alles loopt volgens planning zitten de Fortstraat, Dosfellei en het fietspad tegen volgend jaar in een nieuw kleedje.