Nu de doorgang onder de sporen gemaakt is, wil Stad Brugge werk maken van de afwerking van de ruwbouwtunnel onder de sporen tussen de Stationslaan en de Boeverievest en de aanleg van twee voetgangers- en fietserbruggen over de binnen- en buitenvestinggrachten. Hiervoor is een bouwvergunning nodig, waarvoor de aanvraag is ingediend.

De geplande werkzaamheden kaderen in de herinrichting van de stationsomgeving, waarbij de fiets- en voetgangersverbinding van de binnenstad naar Sint-Michiels en Sint-Andries en omgekeerd comfortabeler en veiliger gemaakt worden.

In eerdere fasen werd de balkonrotonde (fase 1) en de fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan (fase 2) aangelegd.

Stationslaan aansluiten op Boeveriestraat - fase 3

De laatste fase bestaat nu uit de afwerking van de ruwbouwtunnel onder de sporen en de aanleg van twee voetgangers- en fietsersbruggen over de binnen- en buitenvestinggrachten. Op deze manier zal de Stationslaan (ter hoogte van het hek van het Sint-Lodewijkscollege) aansluiten op Boeveriestraat. Samen met de balkonrotonde en de tunnel onder de Koning Albert I-laan betekent dit dat fietsers en voetgangers die komen uit Sint-Andries en Sint-Michiels de Brugse binnenstad op een veilige manier kunnen bereiken.

Afwerking van de tunnel onder de sporen tunnel Boeverie

De afwerking van de tunnel bouwt voort op de stijl van de balkonrotonde en de tunnel onder de Koning Albert I-laan. De zijkanten worden bekleed met witte voorzetwanden. Deze worden schuin geplaatst, wat een groter ruimtegevoel creëert. De bestrating gebeurt met grijs-okerkleurige betonstraatstenen met een witte betonstraatsteen als scheiding tussen fietsers en voetgangers.

Bruggen over binnen- en buitenvestinggrachten

Aan de kant van de binnenstad sluit de tunnel aan op twee bruggen over de binnen- en buitenvestinggrachten. De bruggen worden geplaatst binnen de waardevolle en beschermde vesten. Daarom is ervoor gekozen om met dit ontwerp de bruggen maximaal te laten opgaan in de omgeving. Het brugdek heeft een breedte van 6,3 meter en wordt afgewerkt met een epoxycoating. De leuning wordt uitgevoerd in een transparant geheel. Ze bestaat uit verticale steunen die worden verbonden door een horizontale armleuning. Tussen de steunen worden inoxkabels gespannen. In de handgreep van de leuning wordt ledverlichting voorzien. De kleur van de verharding past bij de aanwezige dolomietpaden. Hierdoor is er een maximale samenhang met de omgeving.

Nieuwe bomen

Om de brug niet te massief te laten overkomen en het zicht op de landhoofden te beperken, komen er negen nieuwe bomen. Een aantal bestaande paden aan de vestinggrachten die na realisatie niet langer nodig zijn, wordt onthard en omgevormd tot groene zone.

Zodra de bouwvergunning goedgekeurd is, start de afwerking van de tunnel en de aanleg van de bruggen. De bedoeling is om de volledige fietsers- en voetgangersdoorgang te openen in april 2018.