Zaterdag heb ik meegefietst met de jongsocialisten van Animo Gent voor een veiligere Dampoort onder het motto: ‘Genoeg rondjes gedraaid!’

Om Brussel wakker te schudden, werd er actie gevoerd door gedurende een tiental minuten toertjes te fietsen op de Dampoort. Ondertussen kregen wachtende automobilisten een flyer en een snoep. Naast Jan Roegiers waren ook gemeenteraadsleden Anne Van Lancker, Guy Reynebeau, Lien Braeckevelt, Annelies Storms en Bruno Matthys er om de actie te steunen.

De verkeersonveiligheid op de rotonde kan nochtans makkelijk worden aangepakt.

De oplossing ligt in de aanleg van een viaduct tussen de Kasteellaan en de Koopvaardijlaan, en het leggen van de handelsdokbrug, die de Muidelaan en de Afrikalaan moet verbinden. Dat zal niet alleen het verkeersinfarct wegnemen, maar de buurt ook ontlasten van het zware verkeer. Met het oog op de nieuwe ontwikkelingen in de Oude Dokken, zou dit bovendien een enorme verbetering van de woonkwalteit betekenen. Helaas zitten we al meer dan 10 jaar te wachten op onze Handelsdokbrug. Daar de Dampoort op een gewestweg ligt, zijn we afhankelijk van de goede wil van de Vlaamse overheid. Diezelfde overheid heeft bovendien een bedrijf een bouwvergunning gegeven, waardoor het tracé van de brug geen evidente oefening is.