De fietsenparking onder het De Somerplein blijft het politieke debat beroeren. De parking zou niet gebruikt worden, zou veel te duur zijn, zou haar doel voorbij –euh- fietsen, … . Toch even enkele correcte feiten en cijfers op een rij.

De waarheid neemt een loopje

Laat ons even eerlijk zijn: de eerste maanden na de opening was er inderdaad een extra duwtje nodig om de fietsenparking bestaans- en naambekendheid te geven. De stad ondernam enkele gerichte acties zoals het koppelen van de fietsenparking aan culturele activiteiten, het aanbrengen van pictogrammen, het verspreiden van communicatie in allerhande media,….

Deze maatregelen lonen. We mogen sindsdien spreken van een groeiende belangstelling voor de ondergrondse fietsenparking in Leuven – overigens uniek in België. Voor wie dagelijks de fiets gebruikt en zijn of haar fiets langdurig parkeert onder het De Somerplein weet dat er een zeer duidelijke stijging is van het aantal fietsen. Dat werd reeds meermaals gecommuniceerd. Spreken van een fiasco is een fabeltje.

Een mooi project

Daarnaast lezen we in de media dat de beheersovereenkomst met APCOA, de uitbater van de parking, zou moeten ontbonden worden wegens veel te duur. Ten eerste is het gehanteerde cijfer van 43000 een foutief cijfer. Het juiste bedrag is 34233,32 euro. Ten tweede – en niet onbelangrijk- is de sociale component van dit project: 5 voltijdse doelgroepmedewerkers worden hier tewerkgesteld met als uiteindelijk doel de doorstroom naar de arbeidsmarkt. En dat die doorstroom werkt is al gebleken. zoals ook al aangegeven door schepen Dirk Robbeets.

Fietsbeleid als rode draad

De stad investeert de komende jaren – in tegenstelling tot wat velen verkondigen- in veel verschillende (kleine) fietsstallingen, legt verschillende fietsstraten aan, nam zeer recent een fietsambtenaar aan die het Leuvense fietsbeleid uittekent en uitbouwt, maakt het stadscentrum verder autoluw,… Allemaal maatregelen die een behoorlijke hap uit het budget zijn. Een fietsbeleid staat er echter niet van vandaag op morgen. De eerste fundamenten zijn gelegd, het is zaak om nu door te zetten. Een ontbinding van het beheersovereenkomst werkt dit allerminst in de hand!

Tot slot nog een algemene bedenking: het uitwerken van het Leuvens fietsbeleid staat of valt met een duurzame samenwerking tussen verschillende partners. Laat ons dus op een constructieve wijze bouwen aan dat algemene fietsbeleid i.p.v. te communiceren via ballonnetjes in de media.