Het Leuvense stadsbestuur heeft aan bijna iedere autodeelplaats van Cambio een fietsenstalling gebouwd.

'Omdat autodelers vaak de fiets gebruiken om de afstand tussen thuis en de autodeelplaats te overbruggen, worden alle autodeelstandplaatsen uitgerust met fietsenstallingen', klinkt het. In juni wordt de tiende verjaardag van het autodelen in Leuven gevierd. Intussen schreven 1.080 mensen zich in op het abonnement. 'In ons streven naar klimaatneutraliteit en milieuvriendelijke mobiliteit is het autodelen een heel belangrijk onderdeel. Om het nog verder te stimuleren werken we ook aan een autodeelplan. We willen de drempel voor het autodelen verlagen. Door fietsenstallingen te plaatsen, maken we het voor de gebruikers al makkelijker om zich naar de autostandplaats van Cambio te begeven. De plaatsing van de fietsenstallingen is intussen bijna afgerond', zeggen schepenen Mohamed Ridouani en Dirk Robbeets (beiden SP.A).

Intussen lanceert de stad ook een online bevraging om de noden en behoeften omtrent autodelen van de Leuvenaar te leren kennen. De resultaten uit die enquête worden mee in het autodeelplan verwerkt, zodat het plan afgestemd zal zijn op de mening en de ideeën van de autodelers. Daarnaast zal op de klimaatbeurs op 9 mei ook een 'autodeelsalon' georganiseerd worden op het binnenplein van stadsbibliotheek Tweebronnen.

HANNELORE SMITZ

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)