Het concept fietsstraat werd gisteren op initiatief van sp.a-Kamerlid Karin Temmerman goedgekeurd in de commissie infrastructuur. De fietsstraat zal nu snel in het verkeersreglement worden opgenomen. “Dit nieuwe concept is een alternatief  voor wegen waar onvoldoende ruimte is voor een fietspad en waar autoverkeer toegelaten moet blijven. Het voordeel van een fietsstraat is dat het fietsen aantrekkelijker en veiliger maak omdat het fietsverkeer er absolute voorrang geniet op het gemotoriseerde verkeer,” aldus Temmerman.

In het huidig verkeersreglement bestaan er momenteel slechts twee fietsvoorzieningen. Enerzijds zijn er de fietspaden, anderzijds de wegen die zijn voorbehouden voor fietsers. De fietsstraat is volgens Kamerlid Temmerman een cruciale aanvulling op deze bestaande voorzieningen.

Karin Temmerman: “In vele van onze steden zijn mobiliteitsproblemen een rechtstreeks gevolg van de kleine, smalle straatjes en dicht op elkaar geplaatste gebouwen die zo kenmerkend zijn voor historische stadskernen. Dit zorgt ervoor dat de aanleg van bijvoorbeeld fietspaden vaak erg duur of zelfs niet mogelijk is. De fietsstraat kan hier een alternatief bieden. Het belangrijkste kenmerk van zo’n fietsstraat is dat het fietsverkeer absolute voorrang geniet op het gemotoriseerde verkeer. Auto’s zijn er weliswaar toegelaten (in tegenstelling tot de wegen die voorbehouden zijn voor fietsers), maar zijn wel ondergeschikt. Zo mogen de fietsers de ganse breedte van de weg gebruiken en mogen auto’s hen niet inhalen. Auto’s zijn er dus als het ware te gast.”

Het voordeel van een fietsstraat is dat het fietsen aantrekkelijker en veiliger maakt. Daarnaast wordt de openbare ruimte hierdoor niet versnipperd. Zowel bewoners, hun bezoekers als werknemers en klanten van bedrijven blijven welkom in de fietsstraat. Ze moeten er wel mee rekening houden dat de fiets absolute voorrang heeft in die straat.

Karin Temmerman: “Onder andere de stad Gent is bezig met de inrichting van een fietsstraat. Ook andere steden en gemeenten zijn al langer vragende partij om het concept in het verkeersreglement op te nemen. Zij kunnen nu aan de slag om hun stad of gemeente fietsvriendelijker te maken.”