Uit onze bevraging ‘Het ei van Ingelmunster’ is gebleken dat naast het thema 'natuur en milieu' ook 'verkeer en fiets' heel belangrijk zijn voor de bevolking. Als sp.a willen we dit thema dan ook onder de aandacht brengen en samen met de bevolking verder uitwerken. OCMW-voorzitter Dries Couckuyt wisselde enkele maanden terug zijn auto in voor een elektrische fiets. Sindsdien doet hij zijn verplaatsingen enkel te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dries  Couckuyt: “Nu ik vooral aangewezen ben op mijn tweewieler ontdekte ik het ware plezier van fietsen. Je zult me er nog moeilijk van krijgen. Ondanks deze positieve ervaring moet ik ook toegeven dat het niet altijd even vlot verloopt. De problemen die ik ervaar hebben heel vaak met verkeersinfrastructuur te maken.” Daar wil sp.a iets aan doen! Maar eerst willen we weten welke verkeers- en fietsproblemen er opgelost moeten worden. Op zaterdag 7 april organiseren we van 14u tot 17u een fietstocht in en rond Ingelmunster. Alle deelnemers kunnen vooraf fietsknelpunten doorgeven. Tijdens de rit houden we dan halt bij die punten en bespreken we ze in groep. Het is de bedoeling om tot verbeterpunten te komen. Een onafhankelijke fietsexpert zal zorgen voor deskundige begeleiding. Omdat we de verkeers- en fietsinfrastructuur uitgebreid willen testen, zijn we op zoek naar zoveel mogelijk verschillende types van fietsers. Heb je een bakfiets, elektrische fiets, plooifiets, koersfiets, … en ervaar je vaak problemen? Doe dan mee aan onze fietstocht en samen pakken we ze aan. Afspraak op zaterdag 7 april om 14u op het marktplein. Inschrijven via mail naar driescouckuyt@gmail.com