Brussel heeft zijn eerste toestel om fietsen te tellen. Het toestel staat op het fietspad langs de Wetstraat, één van de drukst befietste routes van Brussel. 

De paal geeft weer hoeveel fietsers er die dag al passeerden en geeft ook het totaal aantal fietspassanten van het jaar weer.    

“Voorbeelden in verschillende andere steden tonen aan dat fietstelpalen een sensibiliserend en motiverend effect hebben. Ze versterken het community-gevoel onder de fietsers en tonen automobilisten dat er dagelijks heel wat mensen bewust een andere mobiliteitskeuze maken in Brussel in plaats van in de file te staan in de Wetstraat.
Bovendien leveren de telpalen ook heel wat nuttige realtime informatie op over de fietsstromen in de stad, waarmee we verder aan de slag kunnen.  Deze informatie zal ook beschikbaar zijn via het opendata platform van het Brussels Gewest”,  zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare werken Pascal Smet.

Het houdt bovendien niet op bij deze ene fietstelpaal. Op korte termijn komen er nog minstens 10 palen bij langs verschillende Brusselse fietsroutes, onder andere langs het Kanaal, op de Kroonlaan en op de Generaal Jacqueslaan, wanneer daar het nieuwe afgescheiden fietspad daar is afgewerkt.

Niet toevallig is voor het design van de fietstelpaal gekozen om het toestel in een “Bike for Brussels” kleedje te steken. De nieuwe visuele stijl die werd ontwikkeld voor iedereen die fiets in de stad. De Brusselse fietsverenigingen zijn unaniem enthousiast over de nieuwe fietstelpalen en werken samen met Brussel Mobiliteit verder om van Brussel een echt fietsvriendelijke stad te maken. 

“Pro Velo telt al jaren het aantal fietsers in het Gewest. Het Fietsobservatorium stelt ieder jaar een spectaculaire stijging vast. Deze trend ondersteunen en op zichtbare manier valoriseren is een zeer goede zaak. Een geïntegreerd fietsbeleid staat of valt immers met monitoring, bovendien: "If you don't count, you don't count!" Het Gewest geeft met het plaatsen van deze totems aan dat het haar menens is: fietsers zijn belangrijk, en hun aantal moet blijven groeien!”
Remco Ruiter, directeur van Pro Velo.

“Dit project geeft een duidelijk signaal: de fietsers tellen mee! Overal in Brussel waar er comfortabele, veilige en afgescheiden fietspaden bijkomen, gaat het aantal fietsers exploderen.”
Tom Berger, directeur van CyCLO.

"Alle recente tellingen tonen een duidelijke tendens aan: In Brussel fietsen meer fietsers en het zijn meer verschillende fietsers. Het is uitstekend dat het Brussels Gewest permanente tellingen gaat doen. Op die manier heeft het een objectief beeld van het aantal fietsers. Wij hopen dat het Gewest deze kennis voluit zal gebruiken om de fietsinfrastructuur aan te passen aan de nieuwe behoeften."
Mikaël Van Eeckhoudt, directeur van Fietsersbond.