Provincie investeert 13 miljoen euro in fietsostrades


“Dankzij de goede samenwerking tussen het provinciebestuur en de gemeenten vind je vandaag in Limburg al een netwerk van ruim 2000 kilometer veilige en comfortabele fietspaden, die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. Op de belangrijkste verbindingen proberen we het fiets- en autoverkeer volledig van elkaar te scheiden. In totaal investeert het provinciebestuur de volgende jaren ongeveer 13 miljoen euro in de aanleg van deze fietsostrades. Op die manier kunnen we het aantal ernstige verkeersongevallen met fietsers drastisch verminderen”, zegt gedeputeerde van mobiliteit Jean-Paul Peuskens.


Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Investeren in fietspaden is investeren in veiligheid. Goede infrastructuur is onmisbaar om veilig en comfortabel te kunnen fietsen. En het mag gezegd: in vergelijking met andere provincies scoort Limburg het best op vlak van kwaliteit en comfort van de fietspaden. Maar dat neemt niet weg dat fietsers een bijzonder kwetsbare groep blijven in het verkeer, ook in Limburg. Eén op vier dodelijk of ernstig gewonde verkeersslachtoffers in onze provincie zijn fietsers. Door het fiets- en autoverkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden, kunnen we het comfort en de veiligheid van de fietsers nog aanzienlijk verbeteren. In 75% van de ongevallen in onze provincie waarbij fietsers ernstig gewond raken, is immers een auto betrokken”.


Investeren in veilige fietspaden loont 

Het aantal fietsers dat dodelijk of ernstig gewond raakt bij letselongevallen in onze provincie nam de voorbije jaren stelselmatig af.


“De provincie Limburg en de Vlaamse overheid subsidiërenjaarlijks gemiddeld 3,8 miljoen euro voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen door Limburgse gemeenten. Onder meer de fietsstraat in Peer, de fietsvoorzieningen in de Stationsstraat te Sint-Truiden, de fietspaden in de Molendijk Beringen en de fietspaden in de Zonhoekstraat te Neerpelt zijn grotendeel gefinancierd via de provinciale fietsfondssubsidie. Momenteel zijn 25 gemeentelijke fietsfondsprojecten in voorbereiding”, aldus gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.


Meer fietsers, minder files

De totale lengte van het functionele fietspadennet in Limburg bedraagt ruim 2000 km. 23 fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het Limburgs fietspadennet. Fietssnelwegen zijn zoveel mogelijk afgescheiden van het andere verkeer om de veiligheid en het comfort voor de fietsers te verhogen. Het provinciebestuur investeert de volgende jaren ongeveer 13 miljoen euro in de aanleg van het fiesostradennetwerk. Een gedeelte hiervan wordt gerecupereerd viaEuropese middelen of bij het Vlaams Gewest en de Vlaamse Waterweg. De gemeentebesturen hoeven zelf niet bij te dragen.


“Vroeger werd de fiets meestal gebruikt voor verplaatsingen over een afstand van maximum 5 kilometer. Door het toenemend gebruik van elektrische fietsen zowel voor het woon-werkverkeer als recreatief, neemt het functioneel fietsgebruik ook over langere afstanden zienderogen toe. vooral op plaatsen waar de fiets een alternatief biedt voor filegevoelige trajecten op het hoofdwegennet. Hoe meer fietsers, hoe minder files dus”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.Verkeerspark

Een kleine onoplettendheid kan in het verkeer dramatische gevolgen hebben. Samen met de scholen en de gemeentebesturen investeert het provinciebestuur daarom voortdurend in verkeerslessen en sensibilisering.

“De Limburgse politieschool Plot en de dienst mobiliteit van de provincie Limburg namen vorig jaar ook het mobiele verkeerspark van de federale politie over om te voorkomen dat het verkeerspark zou verdwijnen omwille van besparingen door de federale regering. In het eerste jaar sedert de overname bereikten we met het verkeerspark maar liefst 2800 leerlingen in 17 gemeenten. De praktische verkeersopvoeding die je onze jongeren kan bieden in het verkeerspark is onvervangbaar en moet blijven bestaan. Het helpt jonge verkeersslachtoffers voorkomen!”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.


Aandacht voor senioren

Uit een analyse van de letselongevallen met fietsers in Limburg in de periode van januari 2016 tot juni 2017 blijkt dat fietsers ouder dan 65 jaar veruit het kwetsbaarst zijn in het verkeer. “Bijna de helft van de fietsers die in de onderzochte 18 maanden omkwamen of ernstig gewond raakten in het verkeer in Limburg, waren senioren. Op basis van de meting kunnen we niet uitmaken of er ook een oorzakelijk verband is met de toenemende populariteit van elektrische fietsen in deze leeftijdscategorie. Maar in ieder geval is duidelijk dat de verkeersveiligheid van fietsende senioren bijzondere aandacht verdient”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.Leeftijdsverdeling dode/zwaargewonde fietsers jan 2016-jun 2017

 

Aantal fietsers

%

0-17 jaar

13

7,7

18-24 jaar

6

3,6

25-34 jaar

7

4,1

35-44 jaar

11

6,5

45-54 jaar

19

11,2

55-64 jaar

31

18,3

65 jaar of ouder

80

47,3

onbekend

2

1,2

Totaal

169

100,0