Als partij hebben wij altijd gestreefd naar goede fietspaden en degelijke alternatieve fietsverbindingen. De voorbije jaren zijn we erin geslaagd niet alleen dit thema op de politieke agenda te krijgen maar hebben wij ook op dit vlak veel gerealiseerd. Wij waren dan ook heel blij dat de fietsostrade tussen Mechelen en Antwerpen ook langs onze gemeente passeerde. Voor velen is het, zeker met de elektrische fietsen, een veilige en snelle manier om naar Mechelen of Antwerpen te fietsen. Een mooi alternatief om de files te vermijden. 

Spijtig genoeg hebben we een minder goed gevoel gehad bij de manier waarop deze fietssnelweg in onze gemeente werd aangelegd. Vooral het stuk aan het station roept bij velen vragen op. Hier gaat de nieuwe fietssnelweg dwars door de stationsparking en leidt dagelijks tot gevaarlijke toestanden. Bijna accidenten en spijtig genoeg aanrijdingen dringen aan op het herdenken van dit stukje fietsostrade. Overleg met de provincie om dit stuk aan te pakken heeft geen resultaat gehad. Vandaar dat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid hebben opgenomen om een goede oplossing te zoeken.

Een studiebureau is aangesteld om gans de stationsomgeving onder de loep te nemen en zo ruimte te zoeken om een volwaardige fietssnelweg aan te leggen aan het station. Wij hopen zo snel mogelijk resultaat te zien zodat de onveilige situaties aan het station zijn weggewerkt.