Onlangs bezorgde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) haar nieuw meerjaren investeringsprogramma aan het Vlaams Parlement. Dit programma geeft aan waar het Vlaams Gewest de komende jaren (van 2017 tot 2019) wel of niet zal investeren in o.a. weginfrastructuur en fietspaden.

Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement, bezorgde deze lijst aan sp.a gemeenteraadslid Arno Aerden. Die stelt vast dat de Vlaamse regering de komende jaren amper zal investeren in de gewestwegen in onze gemeente.

“Dat is een zeer jammere zaak,” vertelt Aerden. “We hameren er al jaren op dat er een veilig en van het autoverkeer gescheiden fietspad moet komen langs het Spijker, dat aansluiting moet geven op het fietspad langs de Kalmthoutsesteenweg. De Vlaamse overheid vindt dat blijkbaar niet nodig, want ze trekt hiervoor de komende jaren welgeteld 0 euro uit”. Nochtans is het fietspad reeds jaren voorzien in het door de gemeente opgestelde Ruimtelijke Uitvoeringsplan.

Het investeringsprogramma leert dat er voor de andere gemeenten in de regio wél veel geld wordt voorzien. Zo worden er middelen uitgetrokken voor het fietspadenproject langs de Roosendaalsebaan in Achterbroek, zal het kruispunt in Achterbroek aangepast worden en zijn er projecten in Wuustwezel, Kapellen, …

Voor de wegen op het grondgebied van de gemeente Essen wordt er enkel een beperkt budget voorzien voor het vernieuwen van de toplaag van de Kalmthoutsesteenweg vanaf de stoplichten in Kalmthout tot aan het kruispunt met het Spijker.

De situatie in Essen blijft dus zeker de volgende jaren zoals ze is. “Ik concludeer dat de bevoegde minister voor mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA) Essen dus gewoon links laat liggen”.

Aerden vroeg daarom tijdens de gemeenteraad van februari om er bij de bevoegde minister op aan te dringen om alsnog middelen te voorzien voor de aanleg van een veilig fietspad langsheen het Spijker richting Kalmthout.

Ook zal sp.a via haar vertegenwoordigers in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement de zaak aankaarten.