Eind 2017 voerde de stad Kortrijk een fietspremie in voor wie bereid is om zijn wagen in te ruilen voor de fiets. Deze nieuwe maatregel in kader van het actieplan Kortrijk Fietst werpt al op korte termijn zijn vruchten af.

Axel Weydts, schepen van mobiliteit: “Voor een echte evaluatie van de fietspremie is het nog wat vroeg, maar we zijn positief verrast door de vele aanvragen op korte tijd. Van de 24 premies die reeds zijn goedgekeurd, waren er 10 aanvragen voor een elektrische fiets, 11 aanvragen voor een gewone fiets en 3 voor een bakfiets. De helft maakte gebruik van de overgangsregeling in het reglement, de andere helft nam de beslissing om een nummerplaat in te leveren na de invoering van het reglement. Intussen kregen we al een tiental aanvragen binnen voor het tweede kwartaal. Wie de premie aanvraagt, gaat een formeel engagement aan om gedurende minstens twee jaar de fiets te gebruiken en geen nieuwe wagen te kopen of in gebruik te nemen.”

Danny Ravau uit Heule is één van de eersten die een fietspremie ontvangt: “De fietspremie trok me over de streep om voor mijn verplaatsingen te kiezen voor de fiets. In september vorig jaar besliste ik om mijn wagen te verkopen. Ik kocht in maart 2018 een goede elektrische plooifiets waarmee ik me vlot naar het werk kan begeven. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik kan het alleen maar aanraden, de fiets is veel beter voor het milieu en een stuk goedkoper dan de auto.”

Waarom een fietspremie?

In Kortrijk is een groot potentieel aanwezig voor de fiets, dat blijkt onder meer uit de cijfers van de stadsmonitor, het succes van initiatieven als autovrije zondag en het groeiend aantal fietsers. Maar Kortrijkzanen gebruiken ook meer dan gemiddeld de wagen. Dit heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van de stad, zowel op vlak van luchtkwaliteit als van mobiliteit. Fietsen heeft daarentegen tal van voordelen voor de fietser en de leefbaarheid van de stad. Door deze premie in te voeren willen we mensen overtuigen om hun enige of tweede wagen op te geven en effectief over te stappen op de fiets.

De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets of elektrische fiets of bakfiets met een maximumbedrag van 400 euro. Voor kwetsbare Kortrijkzanen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50% van de aankoopprijs, wel tot het maximum van 400 euro.Voor meer informatie en het aanvragen van de premie: www.kortrijk.be/fietspremie 

Meer info: Axel Weydts, schepen van mobiliteit, 0479 29 93 40