“De stad voorziet in fietsenrekken, zo ook aan de verschillende hoogbouwen aan de Gentse Watersportbaan. In deze rekken staan er echter tal van (vastgemaakte) fietswrakken. Niemand kijkt er nog naar, ze blijven onaangeroerd staan.” Zo stelde sp.a fractievoorzitter Anne Schiettekatte vast. Anne vroeg zich dan ook af in welke mate de aangekondigde fietsenplannen per wijk hier de oplossing kunnen brengen. Wat is met andere woorden de stand van zaken vroeg Anne aan mobiliteitsschepen Filip Watteeuw? 

Het antwoord van de schepen is hoopgevend voor de toekomst: “Momenteel onderzoeken wij de wijken Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham, daarna volgen de wijken Binnenstad, Rabot-Blaisantvest en Elisabethbegijnhof-Papegaai. De opmaak van dergelijke fietsparkeerplannen vraagt veel tijd en verschilt sterk van wijk tot wijk. Het is dan ook niet mogelijk om een exacte timing mee te geven voor de opmaak van zo’n plan voor de wijk Watersportbaan. De Fietsambassade wordt wel geïnformeerd over de aanwezigheid van de fietswrakken zodat deze kunnen verwijderd worden. Tegelijkertijd kan er gecontroleerd worden op de aanwezigheid van weesfietsen.