Voor Johan Vande Lanotte en Karin Temmerman is het helder: “De mensen hebben het voorbije jaar al fors moeten inleveren via onder meer een indexsprong en verschillende lastenverhogingen. De regering had beloofd om die inspanningen te compenseren. Ze sprak over 100 euro extra, aanvankelijk voor iedereen, later voor de helft van de mensen. “Vandaag is het zo klaar als een klontje dat het geld niet voorhanden is om die lastenverlaging te betalen, tenzij de regering de mensen eerst opnieuw laat besparen.”

“De cijfers uit de rapporten over de begroting en de financiering van de taks shift ogen niet fraai”, zegt Johan Vande Lanotte. De regering zal voor het eindresultaat 2015 zeer dicht bij de 3 procent deficit komen. Bovendien gaan ze veel later over tot de terugbetaling van belastingen, zodat ze voor 2015 ook zogezegd nog eens een half miljard euro winnen. Maar dat half miljard is geld dat eigenlijk sneller bij de gezinnen had moeten belanden. Ook bij het structureel saldo loopt het mis. De structurele verbetering in 2015 is zwak en beperkt zich tot maximaal 0,3 procent, terwijl ons land verplicht is om jaarlijks minstens een verbetering van 0,6 procent te realiseren. “In een jaar waarin de regering voortdurend herhaalt dat ze structureel de begrotingssituatie verbetert, is er dus nauwelijks sprake van een verbetering.”

Ook voor de volgende jaren voorzien de Europese Commissie en het Rekenhof weinig beterschap. Karin Temmerman: “Ondanks de grote verklaringen is de structurele verbetering van de budgettaire toestand gehalveerd. De bevolking heeft moeten inleveren, maar door een aantal cadeaus, door een negatieve impact van de besparingen op de koopkracht van de mensen en door het ongestraft laten van fraude, verbetert de budgettaire toestand nauwelijks. Verder moeten we ook niet te veel verwachten van de taks shift, want deze week hebben de Nationale Bank en het Federaal Planbureau er nog op gewezen dat er sprake is van een tekort van 6,6 miljard euro.”

“In feite speelt de regering een perfide spel. De ene dag worden de maatregelen gebruikt om de begroting op orde te zetten. De volgende dag worden dezelfde maatregelen gebruikt om de krater van de taks shift op te vullen. Finaal blijkt dat de rekening niet klopt en zullen de gezinnen opnieuw betalen.”