Liese Bergen hield op de gemeenteraad van 20 december 2016 haar laatste tussenkomst als fractieleider. Die ging over de begroting. U kunt ze hier lezen.

Ik wil mijn tussenkomst vanavond beginnen met ‘ne welgemeende merci’ aan Muriël Poortmans en haar collega’s van de financiële dienst. Voor het zoveelste jaar op rij hebben zij een huzarenstuk neergezet. De nieuwe manier van kijken naar ons autonoom gemeentebedrijf voor sport en recreatie die de hogere overheid ons oplegt (ik wik mijn woorden want zelfs met met de beste wil van de wereld kan ik dit geen visie noemen…), zorgde ongetwijfeld voor enkele slapeloze nachten. Maar samen met de sportdienst en het schepencollege zijn jullie erin geslaagd om deze nieuwe werkwijze financieel te vertalen. Hierdoor kunnen we zwemmers, duikers en levensgenieters blijven ontvangen in het Netepark aan een zeer schappelijk tarief dat niet stijgt. En toch zullen we de noodzakelijke investeringen aan ons stedelijk zwembad kunnen doen.

En laat dit voorbeeld model staan voor de rest van ons financieel beleid. Ondanks de last en de lasten die de hogere overheid steevast naar ons doorschuift, is en blijft Herentals financieel gezond. Wij kunnen wel een financieel meerjarenplan voorleggen dat sluitend is. Voor mij is het moeilijk te begrijpen… Herentals telt meer inwoners en toch dalen de ontvangsten op onze personenbelasting. En niet een beetje: ze dalen drastisch. Materieel en outillage wordt niet meer met Vlaamse middelen gecompenseerd. Dus dank u, hogere overheid!

Wij zouden op onze beurt hetzelfde kunnen doen, als pakweg een van onze omliggende gemeenten enkele jaren geleden deed: de belastingen voor onze burgers verhogen. Maar een coalitie met een sociaal gezicht zoals de onze, met sp.a en cd&v samen aan het roer, kiest daar niet voor. Opnieuw zullen de belastingen voor de Herentalsenaar niet stijgen: de opcentiemen en de personenbelasting blijven op hetzelfde niveau. En ook alle andere belastingtarieven zoals de verschillende retributies blijven identiek. Wij kiezen voor een budgettaire voorzichtigheid waarbij we elke euro twee keer omdraaien voor we hem uitgeven, waarbij we onze diensten vragen om met een zeer fijne kam door hun wenslijstjes te gaan en vooral die investeringen uit te kiezen waarmee we Herentals klaarmaken voor de toekomst. Investeringen in ledverlichting, bijvoorbeeld. Uiteraard blijft ook onze dienstverlening voor de burger gegarandeerd. We versterken ons personeelskader waar nodig en voorzien ook middelen voor personen die onverwachts wegvallen in een gespecialiseerde functie. In het Hummeltjeshof is er een back-up functie van 10u voorzien en we maken ook extra budget vrij voor lesgevers in het sport- en bewegingsaanbod in Herentals.

Daarnaast blijven we vooral in onze stad, in onze straten, investeren. En dat is zichtbaar. We vernieuwden een groot deel van de stationsomgeving en gaan daar onverwijld mee verder in 2017. Wij komen onze engagementen in die buurt na. Het zou fijn zijn mocht de nv.a dat ook doen en de broodnodige investeringen in het stadion van Herentals en de ondertunneling niet koudweg schrappen.

Vrijdag openen we het nieuwe skateterrein in het stadspark en dat is nog maar een klein onderdeel van de heraanleg die we daar plannen. Het stadspark wordt een fijne, open groene long met aangename verbindingsbaantjes tussen belangrijke delen van ons commercieel centrum. Het vieze oude Loopke verdwijnt. En dat is nog maar het begin. Iets verderop werken we naarstig verder aan de ontwikkeling van het binnengebied van het Schaliken, waar we weldra een parking met groene elementen zullen realiseren, een parking die ook bereikbaar is vanop de Belgiëlaan, zodat je niet langer langs de grote bushalte aan ’t Hof moet passeren.

Ook het Begijnhofpark zal in 2017 een facelift krijgen, zodat het toegankelijk wordt voor onze wandelaars en voor gezinnen die er graag op zondagmiddag gezellig verpozen.

We blijven verder investeren in straten. Denk maar aan de Markgravenstraat, de Servaas Daemsstraat en de Brouwerijstraat en helpen waar het kan bij de heraanleg van de Lierseweg, de Poederleeseweg en de Geelseweg/Vennen. In het Begijnhof voeren we wegenis- en rioleringswerken uit.

We verdubbelen het oorspronkelijk budget voor de heraanleg van voetpaden en vergeten ook de fietsers niet.We plannen werken aan de Wiekevorstseweg, de Voortkapelseweg en Veldhoven. We plaatsen ook extra fietsenstallingen, hier aan het administratief centrum, bijvoorbeeld.

En dan heb ik nog niets gezegd over investeringen op de stedelijke begraafplaats, restauratiekosten voor Le Paige, de restauratie van de oude schuur in Noorderwijk, de investering in een kunstgrasveld waar we samen met de sportclubs naar de best mogelijke locatie zoeken, de buitenaanleg van ons kinderdagverblijf en de aanpassingswerken aan het Koetshuis waar we onze stadswachten zullen onderbrengen en waar onze verenigingen over bijkomende vergaderinfrastructuur kunnen beschikken.

We vergeten ook onze handelaars in het centrum niet. In 2017 voorzien we middelen voor de uitwerking en implementatie van een city marketing strategie. De nieuwe kerstverlichting kan daar alleszins al aan bijdragen.

Kortom, Herentals blijft een aangename stad om te wonen en te komen.