“Het is nodig dat informateur Bart Dewever naast de politieke ook enkele financiële spelers voor overleg uitnodigt”, zegt Caroline Gennez. Ze denkt daarbij in de eerste plaats aan de gouverneur van de Nationale Bank. “Want het is belangrijk dat ons land weer financieel gezond wordt, zodat we de angst bij de mensen kunnen wegnemen en hen een nieuwe perspectief op de toekomst kunnen geven.”

“De N-VA is de grootste partij van het land en daarom is het logisch dat Bart De Wever informateur wordt”, zegt Caroline Gennez. “Het is ook een belangrijk signaal van het hof. Toch ligt er naast de staatshervorming ook financieel en sociaal-economisch heel wat werk op de plank.”

Dat de koning een Vlaams-nationalist het veld instuurt, bewijst volgens haar dat ze op het paleis geen taboes hebben. “Ik ben ook tevreden dat De Wever zijn opdracht kort wil houden”, gaat Gennez verder. “Toch kan hij zijn tijd best gebruiken om vertrouwen te creëren, ook over de taalgrens. In eerste instantie is het belangrijk dat hij zijn wil tot compromissen overbrengt. Hij moet dat ook doen in het zuiden, want ik heb gemerkt dat sommige mensen daar angst hebben voor de toekomst. Ik heb het dan niet over politici, wel over gewone mensen. Daarom is het belangrijk dat de informateur vertrouwen uitstraalt en duidelijk maakt dat hij echt wil onderhandelen en compromissen wil afsluiten.”

Als ze haar prioriteiten kan realiseren stapt Gennez graag in een regering. “Ons programma ligt wel ver van het programma van de N-VA”, gaat ze verder. “Maar dat vormde alvast geen obstakel voor de Vlaamse regering. Ondertussen ligt de bal in het kamp van De Wever. Die zal moeten beginnen met de politieke spelers van wie hij een oplossing verwacht. Misschien geeft dat al een eerste afspiegeling van de toekomstige regering. Al hoeft dit daarom nog niet automatisch een afspiegelingsregering te zijn.”