Er is nog altijd geen duidelijkheid rond de financiering van het nieuwbouwproject voor woonzorgcentrum Wackerbout. De gemeente hoopte om in 2019 een nieuw rusthuis in gebruik te kunnen nemen. Zonder financiering van de hogere overheid komen deze plannen weliswaar op de helling te staan.

De gemeente heeft al in 2012 een strategisch plan uitgewerkt. Een nieuwbouw bleek de goedkoopste oplossing met een prijskaartje van 20 miljoen euro. De Vlaamse overheid zou een subsidie toekennen voor de helft van het bedrag, maar het is niet zeker of die centen er komen. Burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger SteveVandenberghe (sp.a) polste gisteren bij Vlaams Minister Jo Vandeurzen (CD&V) naar de bouw- en renovatieprojecten in de ouderenzorg die eind vorig jaar door de Vlaamse regering on hold zijn gezet. In West-Vlaanderen gaat het om 52 dossiers, waaronder ook Bredene.

Tekort aan bedden

"Minister Vandeurzen heeft in de commissie Welzijn van het

Vlaams parlement laten verstaan dat niet alle projecten op overheidsfinanciering kunnen rekenen. Zonder extra investeringen loopt het tekort aan betaalbare rusthuisbedden de komende jaren heel snel op", zegt Vandenberghe. "Deze regering schroeft de investeringen in ouderenzorg terug. Een bijkomend investeringsbudget van 1,2 miljard is nodig. Vandeurzen heeft in zijn begroting voor volgend jaar 100 miljoen gekregen. Aan dat ritme duurt het twaalf jaar om de projecten die in 2014 zijn aangemeld te realiseren."

Wackerbout, het OCMW-rusthuis van Bredene, is nochtans dringend aan vernieuwing toe. Het rusthuis voldoet al lang niet meer aan de normen. De gemeente wil naar 150 bedden gaan om de nood aan opvang op te vangen.