Te dure CT-scans en thuisbezoeken die nooit plaatsvonden. De kranten berichten vandaag over fraude van zes miljoen die door het Riziv werd vastgesteld in de thuisverpleging en bij ziekenhuizen. “En dit is nog maar het topje van de ijsberg”, zeggen Monica De Coninck en Karin Jiroflée.

“Het probleem zit hem in de wijze waarop we onze zorg financieren”, zegt Karin Jiroflée. “Vandaag doet elke prestatie van een arts of zorgverlener de kassa rinkelen”. Onderzoekers, zoals professor Lieven Annemans, schatten de verspilling in de gezondheidszorg op 15%. “Artsen of zorgverstrekkers per prestatie betalen, werkt overconsumptie en fraude in de hand. Ook in ziekenhuizen worden artsen soms onder druk gezet om de machinerie goed te laten draaien”, weet Monica De Coninck.”

Concreet stellen Monica De Coninck en Karin Jiroflée voor om een huisarts een vast bedrag per patiënt en per jaar te geven in plaats van per visite te betalen. De arts verdient dus niet meer wanneer een patiënt verschillende keren langskomt. Integendeel, hij heeft er vooral belang bij je gezond te houden.

“Ook de ziekenhuizen kan je een vast bedrag per aandoening geven”, zegt Monica De Coninck. “Met een forfait moet een ziekenhuis een patiënt in het geheel behandelen. Ze verdienen dus niet meer door extra onderzoeken te doen of door extra scans uit te voeren.”

“Dat zou absoluut een rem vormen op de overconsumptie in onze gezondheidszorg. En op die manier komen er ook middelen vrij om zaken te financieren waar het RiZiv vandaag geen budget voor heeft”, besluit Karin Jiroflée.