De looppiste op Steenberg ligt er momenteel gehalveerd en desolaat bij. Wie niet beter weet en de pijltjes van op de parking volgt, riskeert ook achter het nieuwe kunstgrasvoetbalveld verloren te lopen. Eerst loop je op wit plastiek, daarna naast een diepe gracht en wie toch tussen de struiken doorzet, kan eventueel nog op het eind een stevige helling afglijden naar de gehalveerde looppiste.

Nochtans werden hierover in 2015 mooie beloftes gedaan. Na de aanleg van het kunstgrasvoetbalveld, zou er eindelijk een duurzame looppiste komen in plaats van weggespoelde boomschors. Meer nog, ze zou niet alleen heraangelegd maar ook verbreed worden. Een parcours rond de vijver behoorde tot één van de mogelijkheden. Een budget werd alvast ingeschreven in de begroting 2016.

Nu het kunstgrasveld officieel is geopend op 27 augustus, wachten vele lopers, die noodgedwongen naar andere plaatsen uitwijken, op een concrete planning, zegt Kevin Knockaert. Uiteraard begrijpt iedereen dat de aanleg van het kunstgras niet kon zonder brokken maken, maar gewoon nog maar weten tegen wanneer we opnieuw kunnen lopen op Steenberg zou al fijn zijn. Opnieuw ontbreekt er een totaalvisie en overleg met de gebruikers, vult hij aan. Zo worden bij een parcours rond de visvijver veel vragen gesteld bij de volledig gesloten dwarsbalken die momenteel wandelpaden afsluiten voor fietsers en quads. Waarom werd hier niet geopteerd voor een oplossing waar wandelaars en joggers tussen kunnen gaan in plaats van er onder te moeten kruipen? Dergelijke opmerkingen kunnen worden vermeden door een participatietraject voor een totaalvisie met duidelijke planning.

In ieder geval zal onze fractie op de volgende gemeenteraad vragen naar een concrete planning.