Uit cijfers die Peter Vanvelthoven opvroeg, blijkt dat amper 1 op 1.000 meerwaarden op aandelen wordt belast. Dat bracht nog geen 5 miljoen euro op. 'Dit is een echte loterij', zegt Vanvelthoven. Hij stelt een eerlijker systeem voor.


Indien alle meerwaarden die bij de verkoop van beursgenoteerde aandelen gerealiseerd zijn uit de periode 2012 - 2016 belast waren, dan had de schatkist 4,7 miljard euro kunnen innen. In werkelijkheid werd er maar één op de duizend meerwaarden belast, en kwam er dus maar 4,7 miljoen euro binnen. “Dat komt omdat er dus in 999 van de 1000 keer blijkbaar gehandeld werd als een goede huisvader”, legt Peter Vanvelthoven uit. “Beleggers die handelen als een goede huisvader, moeten immers geen belasting betalen.”


Omdat de schatkist op die manier heel wat geld misloopt, stelt Vanvelthoven voor om om werk te maken van een volwaardige meerwaardebelasting. “Het onderscheid tussen wat normaal en abnormaal beheer van een aandelenportefeuille is, leidt al decennia tot discussie, onduidelijkheid en rechtszaken. Door de invoering van een algemene meerwaardebelasting komt een einde aan de huidige loterij. Een belastingvrijstelling op meerwaarden is onrechtvaardig, een loterij zoals vandaag het geval is, is nog onrechtvaardiger. Met het principe ‘een euro is een euro’ maken we het belastingsysteem duidelijker, eenvoudiger en eerlijker en kan de belasting op werken verlaagd worden.”