“Minister Van Overtveldt wou graag een nieuwe ronde fiscale regularisatie door het parlement jagen. Maar na opnieuw negatief advies van de Raad van State, kan hij zijn ontwerp best naar de prullenmand verwijzen. Qua knoeiwerk van de regering en de minister van Financiën kan het intussen wel tellen. We hebben de regering hier al verschillende keren voor gewaarschuwd. In december had de Raad van State al een vernietigend advies gegeven. En de Gewesten hadden aangegeven naar het Grondwettelijk Hof te zullen stappen.”

“In het licht van de Panamapapers is het bovendien uiterst belangrijk dat de Panamafraudeurs hun dossiers worden opgestart bij de Bijzondere Belastinginspectie en ze niet nog snel van een regularisatie kunnen profiteren”, besluit Peter Vanvelthoven.