Gepensioneerde leerkracht Luc wordt, na een carriere van 40 jaar, door de fiscus in de armoede geduwd. Hij kreeg door een vergissing van de administratie te veel pensioen uitbetaald en werd dan geconfronteerd met een fikse invordering. Plots moest hij 10.000 euro pensioen terugbetalen, op één jaar tijd. De fiscus neemt 900 euro van zijn pensioen, zo houdt hij - na de huishuur - nog 350 euro over. En ander, meer redelijk afbetalingsplan is door een nieuwe richtlijn, ingevoerd onder minister Van Overtveldt, onmogelijk. Zo duwt de fiscus Luc, maar ook vele anderen, onnodig dieper in de miserie. Dat is niet menselijk.

 

sp.a doet drie voorstellen om deze schuldspiraal te stoppen:

 

1. Mensen mogen niet opdraaien voor fout van de administratie. Indien een burger een te hoog bedrag ontvangt ten gevolge van een materiële vergissing van een sociale zekerheidsinstelling dan kan de burger niet gevraagd om het te veel ontvangen bedrag terug te betalen. (Artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde moet strikt worden toegepast.)

 

2. Redelijke afbetalingsplannen op maat. De fiscus moet als invorderaar redelijke afbetalingsplannen aanvaarden, ook als de terugbetalingstermijn meer dan 12 maanden bedraagt. De richtlijn van minister Van Overtveldt moet in die zin aangepast worden.

 

3. Beschikbaar inkomen nooit onder het bestaansminimum. Niemand mag als gevolg van die afbetalingsplannen een beschikbaar inkomen overhouden dat lager ligt dan het bestaansminimum.