Gepensioneerden met een ernstige handicap dreigen honderden euro's meer belasting te moeten betalen door een fout van de fiscus. Dat stelde het Socialistisch Ziekenfonds vast. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen dringt er bij minister Reynders op aan dat de fout nog voor dit aanslagjaar wordt rechtgezet door de fiscus zelf. Hij zal de minister hierover interpelleren in het Parlement.

De FOD financiën heeft dit jaar aan zo'n 750.000 belastingplichtigen, voornamelijk gepensioneerden, een vooraf ingevulde belastingaangifte gestuurd. Tegelijkertijd krijgen die mensen een voorstel van aanslag. Door een fout van de fiscus dreigen gepensioneerden met een ernstige handicap meer belasting te moeten betalen. De bijkomende vrijstelling van 1370 euro voor hun ernstige handicap werd door de fiscus vergeten. Daardoor zullen ze honderden euro's meer moeten betalen dan vorig jaar. Van der Maelen dringt er bij de Minister van Financiën op aan dat de situatie van alle betrokken gepensioneerden snel wordt rechtgezet.


Dirk Van der Maelen: "De belastingaangifte is een complex kluwen. Het is goed dat de fiscus de aangiftes voor vele gepensioneerden vooraf invult. Maar dat moet wel juist gebeuren. Het is onaanvaardbaar dat gepensioneerden met een ernstige handicap honderden euro's meer belastingen zouden moeten betalen door een fout van de fiscus. Deze fout moet nu proactief door de fiscus zelf worden rechtgezet. En mag niet op de tafel belanden van deze kwetsbare groep mensen die dan zelf het probleem moet oplossen. Dat is een elementaire vorm van klantvriendelijkheid en goed bestuur."