Het zou gaan om één Vlaams gezin op vier, zo’n 730.000 in totaal. De aansluiting voor de gemeenschappelijke delen krijgt namelijk een aparte Turteltaks.

In een appartementenblok met honderd flats blijft die kost beperkt tot 1 euro per flat, maar als er slechts twee zijn, gaat het om 50 euro bovenop de 100 euro die al per aansluiting betaald wordt. Nochtans is dat verbruik in die gemeenschappelijke delen soms beperkt tot enkele lampen, de bel en de deuropener, waardoor een grote wanverhouding ontstaat tussen de heffing en het reële verbruik.

Volgens het kabinet van Turtelboom is dat geen ongewenst neveneffect, maar was dat vooraf ingecalculeerd. Gemiddeld zijn er 6,7 flats in één woonblok, waardoor de taks nog meevalt, klinkt het. Bovendien blijken er ook appartementsgebouwen te zijn waar de elektriciteit van de gemeenschappelijke delen door de bewoners van elke verdieping betaald wordt. Ook zijn er gebouwen met één aansluiting en dan aparte circuits. Daar betaalt men dus minder.

'Turteltaks'

Een doorsnee gezin betaalt 100 euro. Wie meer verbruikt dan 5.000 megawatt, zoals nogal wat mensen die elektrisch verwarmen, komt aan 130 of zelfs 290 euro of meer

Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke en parlementslid Rob Beenders reageren scherp: "eens te meer wordt duidelijk hoe onrechtvaardig die 'Turteltaks' wel niet is.'