“Voor we de belbussen zomaar afschaffen of privatiseren, moeten we naar een andere oplossing zoeken”, zegt Vandenbroucke. “Nu rijden er veel bussen volgens een vast stramien, maar zij zijn slecht of gedeeltelijk gevuld. We moeten afstappen van die vaste dienstregeling en meer vraag-gestuurd gaan werken. Met de mogelijkheden die er vandaag zijn zoals apps, websites, sms en smartphones kan een passagier eenvoudig een rit reserveren. Deze flexibele regeling zorgt er dan voor dat je terecht komt op een meer frequent bediend knooppunt.”

“De prijzen voor het openbaar vervoer gaan voor iedereen omhoog. Ook voor hen die nu uit de boot dreigen te vallen. Op deze manier kan je echter iedereen efficiënt en kwaliteitsvol openbaar vervoer aanbieden”, besluit Vandenbroucke.

Hier vindt u ons voorstel voor een efficiënt en kwaliteitsvol openbaar vervoer.