Schepen van Jeugd Caroline Gennez besteedt veel aandacht aan de aanleg van nieuwe en de vernieuwing van bestaande speelpleintjes. Op het Bergske investeert de stad nu 16.700 euro in een nieuw speeltoestel. De kinderen uit de buurt kozen zelf voor een ‘fluistercarrousel’.

Eind vorig jaar werd de heraanleg van ’t Bergske beëindigd. Het volledige gebied werd ingericht als zone 30. Vanaf de aansluiting met de M. Sabbestraat werden twee fietssuggestiestroken voorzien. Er werd een graspleintje aangelegd en de oude plataan werd behouden. Rondom het grasplein werden lage hagen geplant en de hoeken werden ingevuld met lage beplanting. Een betonnen keermuur kan als zitmuurtje gebruikt worden en op het plein werden ook zitbanken geplaatst.

Op het informatiemoment met de buurt konden de kinderen een speeltoestel kiezen voor het pleintje. Ze kozen voor de ‘fluistercarrousel’. Op vraag van het buurtcomité zal het toestel niet aan de noordzijde van de plataan geplaatst worden zodat er ruimte blijft voor de organisatie van buurtfeesten.

“In een dynamische en toekomstgerichte stad hebben jonge mensen een centrale plaats. We willen onze stad verder uitbouwen tot de meest kindvriendelijke van Vlaanderen. Deze investering past perfect in dat plaatje”, besluit jeugdschepen Gennez.