De zone Fluvia rekent extra kosten aan voor het gebruik van een ladderwagen bij een medische interventie. Nochtans wordt op die manier de wet overtreden. Intussen betaalden reeds 178 mensen, onterecht, 300 euro voor het gebruik van een ladderwagen. 

Alain Top vroeg minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, meerdere malen om verduidelijking in deze zaak. Minister Jambon bevestigde herhaaldelijk dat de kosten voor ladderwagens niet mogen worden aangerekend. Ondanks de verklaringen van de minister bleef Fluvia de kosten aanrekenen.

Na herhaaldelijke vraag van Alain Top verstuurde minister Jambon een brief naar de zone Fluvia die duidelijk stelt dat de kost niet kan worden aangerekend.