Met ingang van 1 mei is er een grondige hervorming van de categorieën van de rijbewijzen. De opleiding die georganiseerd zou worden door de FOD mobiliteit is geannuleerd. Sp.a kamerlid David Geerts zal Staatssecretaris Wathelet hierover interpelleren in het parlement. “De FOD heeft blijkbaar geen tijd om aan de gemeentelijke ambtenaren een opleiding te geven inzake de nieuwe wetgeving rond rijbewijzen”, aldus Geerts

Sinds maart reiken verschillende gemeenten in België de nieuwe elektronische rijbewijzen in bankkaartformaat uit. Bovendien vindt er vanaf 1 mei een grondige hervorming plaats van de categorieën van rijbewijzen. Bij de bespreking van dit initiatief werd er telkens gezegd dat dit zou gebeuren met de nodige opleiding van het gemeentelijk personeel, maar de voorziene opleiding op 18 april werd geannuleerd. Derhalve dienen de gemeenten hun plan te trekken.  

Sp.a kamerlid David Geerts: “Ik ben zeer verwonderd dat men er niet in lukt om de gemeentelijke ambtenaar goed te informeren en op te leiden. Blijkbaar zegt de FOD dat men overstelpt wordt met vragen en dat men daardoor geen lesgevers meer kan afvaardigen.

 Ze beseffen blijkbaar niet dat de mensen die aan het loket van de gemeente zitten, niet alleen zelf vragen hebben, maar ook mensen met vragen krijgen. Daarom zal ik aan staatssecretaris Wathelet vragen om voor 15 mei de nodige informatie te verstrekken aan de gemeenten en een opleiding voorzien.”