De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) waarschuwde vorige week dat de elektriciteitsrekening vanaf 2016 met 30 procent kan stijgen. Reden: de subsidies die de Vlaamse overheid gaf voor ­zonne-energie. Die subsidies kunnen immers vanaf 2016 worden doorgerekend aan de verbruikers via een verhoging van de distributienettarieven. Om dat te vermijden wil Johan Vande Lanotte nu een fonds in het leven roepen waarin de openstaande schuld voor de groene stroom - zo'n 500 miljoen euro - wordt ondergebracht. Die moet Vlaanderen volgens binnen de twintig jaar wegwerken. Dat kost elk jaar 36 miljoen euro. “Dat is zeker niet onoverkomelijk”, zegt Vande Lanotte. “Zeker omdat de Vlaamse overheid in het verleden al kosten van energiebesparende maatregelen voor haar rekening heeft genomen.”

Wat de financiering van de subsidies voor groene stroom in de toekomst betreft, kijkt Vande Lanotte in de eerste plaats richting zonnepanelenbezitters. Zo pleit hij voor de herinvoering van de netvergoeding voor zonnepanelenbezitters vanaf 2015. Een tweede mogelijkheid is weer aan te kloppen bij de Vlaamse overheid. Waarbij energiebesparende maatregelen niet langer via de distributienettarieven maar via de gewone overheidsbegroting worden opgevangen.

Het tekort van 500 miljoen euro is een restant uit het verleden. In de beginperiode, 2008, lagen de subsidies voor zonnepanelen hoog om gebruikers te stimuleren ze te instaleren en kende ze een ongekend succes. Omdat de toenmalige Vlaamse Regering niet tijdig ingreep om de subsidies te verlagen naarmate het succes groeide, liep het tekort op. Huidig uittredend Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche heeft direct ingegrepen en de subsidies afgebouwd, tot nul euro vandaag.