Jullie hebben het misschien al opgemerkt bij het passeren op de Charles de Kerckhovelaan, maar de fontein is volledig hersteld en gerestaureerd.

Eerbetoon aan deze burgemeester Charles de Kerckhove

De fontein werd ontworpen door beeldhouwer Hippolyte Leroy en architect Achille Marchand en onthuld in 1898 als eerbetoon aan de Gentse burgemeester Charles de Kerkhove.

Annelies Storms, schepen van cultuur: " De zuil staat middenin sierlijke waterpartij die de 4 belangrijkste waterlopen symboliseren: Schelde, Leie, Lieve en Rietgracht. De 3 jonge maagden op de zuil stellen het onderwijs, de industrie en de schone kunsten voor."

De restauratie van de fontein heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar na anderhalf jaar kan iedereen de fontein terug aanschouwen in zijn natuurlijke pracht.

De fontein was voorzien van een beschermingslaag met verf. Door deze te verwijderen kwamen heel wat andere beschadigingen tevoorschijn wat zorgde voor de lange duur van de restauratie.

Heel wat grote en kleine herstellingen werden uitgevoerd. Zo werden de blauwe hardsteen, de kuipen en de inscripties in ere hersteld. De uitgevoerde herstellingen maken dat de fontein de komende 10 tot 15 jaar weinig onderhoud zal vragen, waar er tot voor kort jaarlijks kleine en grote herstellingen moesten gebeuren.

Duurzame fontein

Martine De Regge, schepen van Facility Management: “Naast de renovatie van de fontein is er gekozen om de fontein te voorzien van enkele technologische snufjes”.

“Door het plaatsen van 2 windmeters op de fontein, baseert het systeem zich op de actuele windsterkte, wat er voor zorgt dat er minder water over de randen van de fontein komt. “De fontein is vanaf nu vanop afstand bestuurbaar. Aan- en uitzetten kan vanop afstand. Bij problemen gaan de verschillende systemen in alarm. Het computersysteem begrijpt de problemen en grijpt zelf automatisch in om de goede werking van de fontein te verzekeren. Ook de verlichting werd vervangen door ledverlichting. Deze technologische snufjes maken dat het elektriciteits- en waterverbruik daalt”, zegt Martine De Regge, schepen van Facility Management.

De komende jaren wordt ook voor de andere Gentse fonteinen onderzocht of ze op dezelfde manier aangepakt kunnen worden.

De kosten van de restauratie van Fontein Charles de Kerckhovelaan bedragen 125.000 euro.