De sp.a eist dat het prijsverschil tussen gesubsidieerde kinderopvang van Kind & Gezin en privé-initiatieven in Vlaanderen wordt weggewerkt. Voor CD&V is dat niet de eerste prioriteit, bleek gisteren in het Vlaams Parlement, ook op de regeringsbanken. Ook in de discussie over de Vlaamse Mediaregulator zaten beide partijen, coalitiegenoten op Vlaams niveau maar opponenten op federaal niveau, elkaar in de haren.

sp.a-voorzitster Caroline Gennez lanceerde het voorstel van haar partij gisteren op de voorpagina van Het Laatste Nieuws. Het kan volgens de Vlaamse socialisten niet dat kinderopvang zoveel in prijs verschilt.

Als ouders hun kind naar een kinderdagverblijf van Kind & Gezin sturen, betalen ze 1,35 tot 24 euro per dag, afhankelijk van hun inkomen. Wie een beroep doet op een privécrèche of een zelfstandige onthaalmoeder betaalt sowieso 22 tot 25 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Bovendien moeten ouders bij zelfstandige onthaalmoeders en privécrèches ook betalen als hun kind ziek is. Kinderopvang in de privésector kost snel 450 tot 500 euro per maand.

'Alle ouders moeten een prijs betalen die afhangt van hun inkomen, ook in de privéopvang', zei Gennez. Ze kondigde aan dat sp.a-viceministerpresident Frank Vandenbroucke morgen in de Vlaamse regering een plan op tafel zou leggen om dat mogelijk te maken. De Vlaamse regering zou het prijsverschil bijpassen. In de wandelgangen van het Vlaams Parlement zei Vandenbroucke gisterenmiddag voor de camera's van Villa Politica dat er een 'gap' van gemiddeld 7 euro per kind moet worden dichtgefietst.

Enkele minuten later werd minister van Gezin Steven Vanackere (CD&V) over de kwestie ondervraagd in het halfrond. Hij zei geamuseerd te lezen dat anderen meer geld willen voor zijn bevoegdheidsdomein. Volgens Vanackere valt het sp.a-plan veel te duur uit. Hij wil eerst meer kinderopvangplaatsen scheppen. '10 procent van de ouders vindt nog steeds geen plaats', zei hij.

Mieke Vogels (Groen!) repliceerde dat dat cijfer geen rekening houdt met ouders die geen kinderopvang overwegen omdat die te duur is. Vandenbroucke onthaalde haar stelling op instemmend geknik, tot ingehouden ergernis van Vanackere, die 'not amused' was door de demarche van coalitiegenoot sp.a. Hij vindt dat Vandenbroucke zich te veel bemoeit met zijn domein. Die stelt dat hij over betaalbare kinderopvang ook beslissingsbevoegdheid heeft.

De Vlaamse regering beslist morgen niet over het plan-Vandenbroucke. 'Er moet nog wat overlegd worden', klonk het.

Mediawaakhond

Bij de vraag over de Vlaamse Regulator voor de Media tijdens het vragenuurtje was de toon tussen CD&V en de sp.a nog bitsiger. Carl Decaluwé (CD&V) zei verheugd te zijn dat de voorzitter en de ondervoorzitter hun ontslag hebben ingediend. De voorzitter, Jo Baert, was volgens de CD&V'er onbekwaam. Hij vroeg aan Vlaams minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) snel een oplossing uit te dokteren om de VRM te laten voortwerken, 'zodat we niet in het Wilde Westen terechtkomen'. Die opmerking schoot bij Danny Vandenbossche (sp.a) in het verkeerde keelgat: 'Eerst doet u mee aan het 'bashen' op de VRM-voorzitter, vervolgens maakt u het proces van hun ontslag om dan ongerust te komen vragen of de VRM nog kan werken.'

Jos Stassen (Groen!) vond het van een 'ongelooflijke onbekwaamheid' getuigen dat zijn CD&V-collega eerst de oprichting van de VRM goedkeurde, die vervolgens zwaar bekritiseerde en aanstuurde op het ontslag van de toplui. Jurgen Verstrepen (Lijst Dedecker) verdedigde Decaluwé wel. 'De VRM zette het voortbestaan van een hele mediasector op de helling.'

Bourgeois viel uit 'naar de mensen die de voorzitter en ondervoorzitter van de VRM onbekwaam noemen'. Hij zei nog dat de Vlaamse regering de ontslagen nog niet formeel heeft aanvaard