De verhoging komt als een ware hakbijl. Zo stijgt het inschrijvingsgeld fenomenaal. Voor een module van 40 uur betaalden cursisten tot nu 14,80 euro. Vanaf 1 januari 2015 is dat 60 euro. Een verviervoudiging. “Deze verhoging van het inschrijvingsgeld druist in tegen de missie van het volwassenenonderwijs om cursisten een (tweede) kans te geven om een certificaat of diploma te behalen.” Een cursist plant zijn of haar studietraject doorgaans bij het begin van het schooljaar in functie van beschikbare tijd en budget. De verhoging van de inschrijvingsgelden al vanaf 1 januari 2015 is dus een compleet fout signaal. “Mensen die al aan een traject begonnen zijn, moeten nu plots voor een volgende module vier keer zo veel betalen. Dit is niet alleen onaanvaardbaar, het dreigt ook gemotiveerde cursisten te doen afhaken”, aldus Gennez. “Deze maatregelen illustreren dat de verdere opwaardering van het volwassenenonderwijs niet de eerste prioriteit is voor de regering. Integendeel, cursisten en medewerkers van onder andere de Centra voor Volwassenenonderwijs betalen de brute besparingspolitiek van de Bourgeoisregering. Van de beloofde kwaliteitsinjectie is helemaal geen sprake.” “Vandaar mijn vraag om redelijkheid”, zegt Caroline Gennez. “Verhoog het inschrijvingsgeld niet of veel minder drastisch, bouw goede sociale correctiemechanismen uit met specifieke aandacht voor de cursisten die via de kinderbijslagregeling een opleiding binnen het volwassenenonderwijs volgen, en voorzie een redelijk tijdspad voor de implementatie.”