Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de opmaak van het gemeentelijk RUP Fort Lapin verder te zetten. De opmaak lag reeds enige tijd stil, maar nu kan de procedure heropgestart worden.

Uit het reeds gevoerde onderzoek binnen het project Stadsvaart is de impact op de zuidelijke rand van het plangebied van dit RUP (zone met oa. Fort Lapin, Metronoom en Massive) nog niet duidelijk. Ofwel moeten de pakhuizen (in Unesco-zone) afgebroken/verplaatst/ingekort worden, ofwel dient de R30 ingenomen te worden en moet de R30 opschuiven of in een tunnel.

Geen enkele van deze opties is evident. Verder grondig studiewerk is noodzakelijk alvorens hierover een beslissing zal kunnen genomen worden. Dit betekent dat op korte termijn geen duidelijkheid zal zijn over dit dossier.

Daarom is het niet langer wenselijk om de verdere opmaak van dit gemeentelijk RUP Fort Lapin uit te stellen. Opdat in dit gebied kwalitatieve, ruimtelijke ontwikkelingen verder kunnen uitgewerkt en gerealiseerd worden, werd beslist dit RUP terug aan te vatten.

Het is een heel goede zaak dat er nu verder kan gewerkt worden aan dit RUP. Zo kunnen er ook voor Sint-Jozef kwalitatieve en ruimtelijke ontwikkelingen verder uitgewerkt en gerealiseerd worden.

Met deze beslissing geven we als stadsbestuur een krachtig signaal dat Fort Lapin onder geen beding ingenomen wordt door een waterweg in het kader van het project Stadsvaart. De heropstart van dit RUP toont aan dat we dit prachtig stuk van Brugge in de toekomst niet onder water willen zien verdwijnen.