De kredietcrisis bewijst volgens mij dat het internationaal financieel kapitalisme zijn limieten heeft bereikt. Het blijkt al even heilloos als het communisme voor de val van de Muur. Wij zijn niet tegen vrije concurrentie, maar dan in een gereguleerde, ordentelijke markt. Dat is nu niet het geval. De regelgeving werd steeds meer afgebouwd.Er moet meer regulering komen op de financiële markten. Daarbij stel ik me vragen bij de rol die beurswaakhond CBFA in de crisis heeft gespeeld. Wij willen daarnaast dat de banken zelf borg staan voor het kapitaal van de spaarders.

Meer regulering is niet enkel een Belgisch verhaal. Dat moet ook Europees en op mondiaal vlak gebeuren. Toch ben ik nu al van oordeel dat het in ons land hoog tijd is voor een efficiëntere regelgeving. Ik heb serieuze vragen bij de rol die de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft gespeeld in het hele dossier: Waarom heeft de CBFA de overname door Fortis van ABNAmro toegelaten? Waarom stond ze toe dat Dexia participeerde in HSA? Wat doet die bank op de risicomarkt voor rommelhypotheken? De rol van de CBFA moet onderzocht worden!

De regering is te laat in gang geschoten en heeft een reeks signalen genegeerd. Dat Reynders dat doet, is normaal. Het gaat om  zijn eigen ideologie.

De beslissing om miljarden te injecteren in Fortis schiet de sp.a niet af. De regering moet het hoofd koel houden, trachten de banken overeind te houden en de spaarders garanties te bieden. Het kan echter niet dat de overheid en de belastingbetaler opdraait voor het slechte beleid van de banken. Daarom vindt de sp.a dat de banken zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en ervoor
zorgen dat ze zelf garant staan voor het kapitaal van de spaarders. Dat kan door het garantiefonds veel beter te spijzen en uit te breiden naar andere producten dan zichtrekeningen, spaarrekeningen en kasbons. Ook Tak 21 en Tak 23 - pensioensparen en levensverzekeringen - moeten onder de
garantieregeling vallen.

Vorige vrijdag lieten de Vlaamse socialisten al weten dat de garantie voor de spaarders - nu maximaal 20.000 euro per persoon - dient te worden opgetrokken tot 100.000 euro. Garant staan voor de volle 100 procent, zoals CD&V-voorzitster Marianne Thyssen zondag zei, is onzin. Dat kan gewoon niet. Er zit nu maar 900 miljoen euro in het fonds, terwijl alle spaargelden goed zijn voor 150 miljard euro.