Meer dan 10 jaar na Fortisgate beslist het Brusselse parket om de Fortis-top niet te vervolgen. Kamerlid voor sp.a Annick Lambrecht vraagt dat minister van Justitie Koen Geens naar parlement komt om tekst en uitleg te geven over de beslissing van het Brusselse parket om toplui zoals Maurice Lippens niet verder te vervolgen in het Fortis-dossier omwille van een mogelijke verjaring. 

“Het is belangrijk dat een schikking werd gesloten met de slachtoffers, maar dit mag nooit een alibi zijn voor straffeloosheid”, zegt Lambrecht.

“Dit is een volgende onaanvaardbare stap in het wanbeleid inzake financiële misdrijven”, zegt ook voorzitter John Crombez. “Nu moeten ze hun straf zelfs niet meer afkopen, we vorderen ze zelfs niet meer. Nochtans was volgens van minister van Justitie Geens het vermijden van straffeloosheid ten gevolge van verjaring hét argument om de afkoopwet in stand te houden. Deze beslissing van het Brusselse parket toont aan dat zelfs dit argument niets meer is dan een drogreden om deze klassenjustitie in stand te houden.”

Crombez en Lambrecht hopen dan ook dat de minister van Justitie zijn verantwoordelijkheid zal nemen en van zijn injunctierecht gebruik zal maken om het parket alsnog te verplichten de verdachten in het Fortis-dossier te vervolgen.