Brussels parlementslid en Eerste ondervoorzitter Fouad Ahidar verdedigt de resolutie. Tegelijkertijd betreurt hij de zwakke reactie van de federale overheid.

Duidelijk standpunt 

Dit staat in de resolutie van de meerderheid, gesteund door de groenen:
- de federale overheid moet een duidelijk standpunt innemen.
- de federale overheid moet eisen dat Israël het internationale recht respecteert.
- Israël moet de blokkade in Gaza onmiddellijk opheffen en de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden stopzetten.
- de bepalingen van de Brusselse economische missies naar Israël moeten herbekeken worden.

Geen gewestbevoegdheid 
Fouad Ahidar: 'We beseffen dat het Brusselse parlement hier niet voor bevoegd is.  Maar we willen een duidelijk signaal geven aan de federale overheid. Die moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de moorden veroordelen die nu al tientallen jaren dagelijkse realiteit zijn voor de Palestijnse bevolking. Met de ondertekening van deze resolutie veroordelen de Brusselse politieke partijen de acties van Israël.' 

Palestijnse staat
Het is hoogtijd dat de EU en dus ook België de Palestijnse staat erkent. Federaal parlementslid Dirk Van der Maelen heeft een voorstel in die zin ingediend in het Federale parlement.
Fouad Ahidar: 'Als staat kan de Palestijnse overheid zijn stempel drukken op de internationale gemeenschap. Het Palestijnse volk lijdt nu al 70 jaar. Het is genoeg geweest.'