Nog tot 15 juli kunnen we onze belastingaangifte online via tax-on-web invullen. Voor de papieren versie verstrijkt de deadline volgende week dinsdag 30 juni. Wie voor de digitale weg kiest, heeft dus nog wat tijd, maar kan wel op een vervelend probleem botsen. “Tax-on-web verdeelt namelijk niet langer automatisch optimaal de aftrek bij gehuwde koppels die een lening vóór 2005 afsloten”, stelt Peter Vanvelthoven vast.

“Tot vorig jaar berekende tax-on-web automatisch het beste resultaat voor de Belgische burgers. Nu niet meer", hekelt Peter Vanvelthoven. "Wie niet oplet en wie uitgaat van de service die vroeger wél werd verleend, kan honderden euro's verliezen. Je kan er gif op innemen dat er heel wat mensen in die situatie zullen verkeren, eventueel zonder dat ze het zelf ooit gaan weten. Een serieuze domper, dus.”

“Veel mensen kiezen net voor tax-on-web, omdat veel al is ingevuld en er zo minder fouten worden gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat mensen hiervan niet werden verwittigd. Ik vraag dan ook aan minister Van Overtveldt om zo snel mogelijk maatregelen te nemen", aldus Peter Vanvelthoven.

Nochtans kent de FOD Financiën het problem. En de dienst ontkent inderdaad de 'fout' niet. “Wij raden da nook zeker aan via private berekeningsprogramma's de optimalisatie te vinden”, zegt Peter Vanvelthoven. “Verschil kan oplopen tot 468 euro.”

Een voorbeeld: als in code 3355 het volledige bedrag kapitaalaflossingen bij de echtgenoot wordt ingevuld, krijgt het getrouwde koppel 427,82 euro terug van de belastingen. Er is immers geen automatische optimalisatie meer, in tegenstelling tot vroeger.

Via private berekeningsprogramma's kan je de optimalisatie wel simuleren en vervolgens in tax-on-web ingeven. In dit geval komt de optimalisatie erop neer dat in de code 3355 2.377,87 euro wordt ingegeven en code 4355 van de echtgenote 1.119,02. In dat geval krijgt het koppel 896,63 euro terug. Het verschil bedraagt 468 euro.