De Belgen met een rekening bij het Zwitserse filiaal van de HSBC-bank krijgen van de fiscus al maanden de tijd om alsnog hun zwart geld te regulariseren. Dat blijkt uit het antwoord van minister Reynders op een vraag aan sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. "Dit is fraudebestrijding à la Reynders" zegt Van der Maelen. "Een fiscale regularisatie dient spontaan te gebeuren. Wanneer de fiscus op de hoogte is van een zwitserse rekening met zwart geld is het te laat. Blijkbaar wordt nu toch de rode loper nog uitgerold voor die fiscale fraudeurs."

De belastingadministratie kreeg op 7 juli van dit jaar via de Franse fiscus een lijst in handen met bankgegevens van honderden Belgen met een rekening bij het Zwitserse filiaal van de HSBC-bank. Tot op vandaag, meer dan 5 maanden later, kregen die belastingplichtigen geen officiële vraag om uitleg van de fiscus in de bus. Het was Trends-Tendences die de kat de bel aan bond op 2 december 2010: "Bizarrement, toujours selon nos informations, aucun courrier de demande d'informations n'aurait à ce jour été officiellement adressé aux contribuables visés."[1]

Van der Maelen vroeg minister Reynders in de commissie Financiën daarom heel duidelijk:  "Werd aan de betrokken belastingplichtigen reeds een vraag om inlichtingen verstuurd? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?" De minister antwoordde:  "Les renseignements obtenus (...) ont fait l'objet d'un examen approfondi et d'une analyse avant de pouvoir procéder à des actions concrètes à l'encontre des contribuables impliqués. (...) Des explications complémentaires seront sous peu demandées aux contribuables impliqués."[2] Met andere woorden: vooraleer concrete stappen konden worden gezet ten aanzien van de belastingplichtige moest eerst een analyse worden gemaakt, en nu die analyse klaar is zullen de belastingplichtigen om bijkomende informatie worden gevraagd.

Dit betekent dat die rekeninghouders hun zwart geld nog steeds kunnnen regulariseren ondanks het feit dat de fiscus al aan een fraudeonderzoek is begonnen. Doordat ze nog geen vraag om inlichtingen hebben gekregen weten ze  immers officieel niet dat er een onderzoek loopt en dat de fiscus weet wat op hun Zwitserse rekening staat, en kunnen ze nog bij de rulingdienst aankloppen voor een spontane fiscale regularisatie. In de praktijk weten ze dat natuurlijk wel. Reeds in juli werd er in de pers bericht dat de fiscus de HSBC-lijst van de Franse fiscus had ontvangen.

En regulariseren, dat doen ze blijkbaar massaal. Dinsdag bevestigde Francis Adyns, woordvoerder van Financiën, dat de piek in de fiscale regularisaties mede te wijten is aan de HSBC-lijst. Hij verklaarde dat de commotie ronde de lijst "tot onrust heeft geleid bij de mogelijke indieners".

Dirk Van der Maelen vindt het onaanvaardbaar dat fraudeurs die zich in het vizier van de fiscus bevinden nog kunnen regulariseren. "Een fiscale regularisatie dient spontaan te gebeuren. Wanneer de fiscus op de hoogte is van een zwitserse rekening met zwart geld is het te laat. Dan ben je erbij. Dat die fraudeurs nog de kans krijgen om zich te regulariseren is pervers. Dit is fraudebestrijding à la Reynders: de rode loper wordt uitgerold voor fiscale fraudeurs." 

Het is uiteraard zo dat niet iedereen met een Zwitserse rekening een fraudeur is, maar wie niets te verbergen heeft moet ook niets regulariseren en hoeft geen onderzoek van de fiscus te vrezen. Evenzeer is het zo dat diegenen met geld op een rekening bij de HSBC-bank waar een reukje aan is, al meer dan tijd genoeg hadden gekregen om zich spontaan te regulariseren. Van der Maelen: "Ze verkozen evenwel hun zwart geld in Zwitserland verborgen te houden voor de Belgische fiscus. En nu ze tegen de lamp lopen, krijgen ze alsnog de kans om zich in orde te stellen aan bradeerprijzen." Volgens Van der Maelen is de Belgische staatskas jarenlang inkomsten misgelopen door deze hardnekkige fraudeurs, en ze heeft dan ook recht op een schadeloosstelling via boetes die gangbaar zijn voor fraudeurs die tegen de lamp lopen.

Van der Maelen: "Dit is het zoveelste voorbeeld dat Financiën onder Reynders de grote fraude met fluwelen handschoen aanpakt."

 

[1] www.Trends.be  

[2] www.dekamer.be