Door een beslissing van de Staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding mag de RVA onverwacht controles aan huis doen om domiciliefraude na te gaan. Voordien moesten de RVA-controleurs de werkloze vooraf op de hoogte brengen en eerst een hoorzitting organiseren.

“Ik heb er niks op tegen dat sociale fraude aangepakt wordt, zolang de controleurs maar rekening houden met de privacy”, reageert Bruno Tobback. "Bovendien heeft men heeft al de beschikking over een van de meest performante kruispuntbanken. Er wordt bijna niet meer gefraudeerd." Tegelijkertijd stelt Tobback vast dat het veel beter kan met de aanpak van fiscale fraude. "Wat fiscale fraude betreft, lopen we dan weer ver achterop. Er worden zelfs allerlei maatregelen genomen waarmee we capituleren voor het grote kapitaal, zoals de forfaitaire belasting in de diamantsector. Er zit dus iets grondig scheef. Sociale en fiscale fraude zijn even belangrijk, maar de bedragen die omgaan in de fiscale ontduiking zijn wel veel groter.”