Nog elk jaar stijgt het gebruik van antidepressiva bij tieners in  België. Dat blijkt uit recente RIZIV-cijfers. Vorig jaar slikten zo’n  17.600 Belgische tieners tussen de 11 en 20 jaar antidepressiva. De  grootste toename zit in de leeftijdscategorie van 11 tot 15 jaar, waar  een stijging van maar liefst 8,4% werd vastgesteld tegenover 2012. Dat  zijn héél veel pillen. “Die cijfers moeten een wake-up call zijn voor  artsen maar ook voor onze maatschappij”, zeggen sp.a-parlementairen  Freya Van den Bossche en Karin Jiroflée.

“Nog al te vaak  worden antidepressiva   gezien als ‘oplossing’ voor psychische  problemen bij kinderen en jongeren terwijl de massale medicalisering in  ons land in vele gevallen eerder het probleem is. Kinderen en jongeren  hebben zorg nodig, maar te snel naar antidepressiva grijpen op zo’n  jonge leeftijd is nefast en volgens specialisten sorteren ze vaak ook  geen of weinig effect op jonge leeftijd. Het gebruik van medicijnen zou  pas mogen wanneer  het echt noodzakelijk en bewezen efficiënt is in de  aanpak van depressies bij jongeren”, aldus nog Van den Bossche en  Jiroflée. Daarmee treden ze kinderpsychiaters bij die al langer zeggen  dat antidepressiva op jonge leeftijd amper effect sorteren. De eerste en  voornaamste behandeling bij kinderen en jongeren met depressie is  therapie en pas in tweede instantie zou het voorschrijven van  antidepressiva een optie kunnen zijn. Maar uit cijfers blijkt dat  slechts 1 op de 4 kinderen die antidepressiva gebruikt, ook  daadwerkelijk therapie krijgt.

sp.a pleit al langer voor  een betere terugbetaling van psychologische zorg.  Federaal  Gezondheidsminister De Block beloofde in het Zomerakkoord middelen vrij  te maken vanaf einde 2018. Dat zou zo’n 22 miljoen bedragen. “Een mooi  begin, maar van alle mensen die  vandaag recht hebben op psychische  zorg, kan De Block met dat budget nauwelijks één sessie per patiënt  terugbetalen.  De minister voorziet  ‘peanuts’, die bijlange niet  voldoen om tegemoet te komen aan de grote psychische nood”, zegt  Kamerlid Karin Jiroflée. “Tieners gebruiken antidepressiva omdat het  betaalbaar en snel haalbaar is en omdat het blijkbaar makkelijk  voorgeschreven wordt . Een doosje antidepressiva kost veel minder dan  een sessie bij de psycholoog”, zegt Jiroflée. “We moeten de drempels  voor psychotherapie weghalen. Daarnaast moet Minister De Block actie  ondernemen om het voorschrijfgedrag en het gebruik ervan bij tieners te  ontmoedigen, en dat doe je niet door de budgetten te schrappen van  organisaties als de vzw Farmaka, die artsen onafhankelijk en  wetenschappelijk onderbouwd informeren over geneesmiddelengebruik.”

Centra  voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen een belangrijke  rol spelen om  psychotherapie toegankelijker te maken. “Maar met wachtlijsten van 6 tot  12 maanden is deze hulp ontoereikend en komt die simpelweg vaak te  laat”, zegt Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche. “Jongeren die  psychische hulp nodig hebben, moeten in realiteit zelfs nog veel langer  wachten doordat er aanmeldingsstops gelden. De centra krijgen het niet  meer gebolwerkt. Het is ruim bekend dat CGG’s systematisch registraties  van hulpvragen moeten weigeren, waardoor jongeren niet eens op een  wachtlijst komen en er dus in de praktijk veel langer op hulp moeten  gewacht worden, dan uit de zo al dramatische statistieken blijkt.  Ze  roept daarom Vlaams Gezondheidsminister Jo Vandeurzen op om naast (de  zeer nodige) sensibiliseringscampagnes ook budgetten vrij te maken om de  wachtlijsten in de CCG’s weg te werken.