Mijn man Niels en ik zijn sinds 1 juni 2007 een koppel. De weken en maanden daarvoor zagen we elkaar geregeld. En we voelden al snel dat er veel potentieel was, want vergeleken met enkele vroegere relaties was er nu een serieuze klik van beide kanten. Maar ’t was eigenlijk pas vanaf het moment waarop we een koppel werden, dat ons verhaal écht begon.

En dan leerden we elkaar nóg veel beter kennen. Elkaars sterktes en zwaktes. En je zoekt hoe je elkaar kunt versterken en hoe je als team de toekomst tegemoet kunt gaan. En het lukte wonderwel. Want vijf jaar later stapten we in het huwelijksbootje en kozen we er definitief voor om samen onze toekomst te schrijven.

Maar waarom vertel ik dit allemaal? 

Een gemeentefusie werkt volgens mij eigenlijk net hetzelfde. Voorafgaand aan de principiële beslissing, pols je bij verschillende partners of er een toekomst mogelijk is. En je loopt hier en daar misschien wel een blauwtje, maar op een bepaald moment vind je ‘de ware’ en ga je ermee in zee. De eerste periode voer je onderzoek naar hoe je elkaar beter kan maken, hoe de inwoners en de personeelsleden er beter van kunnen worden om zo uiteindelijk, als je van die toekomst overtuigd bent, definitief te kiezen voor elkaar.

En wanneer kies je dan voor elkaar?

Voor Niels en ik een koppel werden, sprak ik over hem met vrienden en familie. Ik polste eens wat zij van hem dachten. En ook nadat we een koppel werden vond ik het belangrijk dat ze hem goed leerden kennen en dat er wederzijds vertrouwen ontstond. Op onze huwelijksdag was ik 100% zeker van Niels, en ik wist dat ook mijn familie zeker was van hem. Er was vertrouwen in hem, er was vertrouwen in ons en er was vertrouwen in elkaar, een sterke start van iets moois.

En hoe zit het in de relatie tussen Deinze en Nevele?

In het fusieverhaal zijn we nog niet zover. Met dit agendapunt zitten we aan stap 1: Deinze gaat een relatie aan met Nevele. En uiteraard, zoals het hoort in elke relatie, is er alvast de intentie om samen een mooie toekomst uit te bouwen en om in december tot een definitief verhaal te komen. Maar als het huwelijk er komt, dan kunnen beide partners maar beter gelukkig getrouwd zijn en blijven.

Maar stap voor stap dus.

Ik noemde het agendapunt van vandaag ‘stap 1’. Maar is het dat wel? We vinden het jammer en ‘een gemiste kans’, dat noch de inwoners van Deinze en Nevele, noch de raadsleden, voldoende werden betrokken in de periode vóór deze principiële beslissing. Voor de zitting van vandaag kwamen we met de fractieleiders van meerderheid en oppositie twee keer informeel samen. De inwoners werden half juli ingelicht. Maar een echt inspraaktraject is er nog niet geweest. We hopen alvast dat de besturen van Deinze en Nevele hieromtrent in de komende maanden een sterk signaal zullen geven. De mensen verdienen dit!

Betekent dit dat we het vertrouwen in deze ‘relatie’ volledig kwijt zijn en we het onderzoek naar een vrijwillige fusie tussen Deinze en Nevele geen kans willen geven? Neen, dat niet.

 Want sp.a Deinze gelooft dat gemeentefusies het leven van de mensen kunnen verbeteren, als ze tenminste niet leiden tot botte saneringsoperaties, massaontslagen en een verschraalde dienstverlening. Onze inwoners verwachten meer en meer van hun gemeente, en terecht. Maar hoe kunnen we daar duurzaam aan blijven voldoen? De stap naar een vrijwillige fusie zou een mooie éénmalige financiële bonus van 20 miljoen euro kunnen opleveren, da’s waar en da’s mooi meegenomen. Maar, de fusie zou ook én vooral een meerwaarde kunnen betekenen voor de democratische controle van onze instellingen, een verder geprofessionaliseerde werking met grotere bestuurskracht en het aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de mensen van Deinze en Nevele. Maar dit alles uiteraard enkel als we het goed aanpakken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook het vertrouwen hebben van de mensen van Deinze en Nevele op het moment dat we ervoor kiezen om samen een gemeenschappelijke toekomst te schrijven?

We kunnen begrijpen dat het niet evident moet zijn geweest om de inwoners van beide én zelfs andere gemeenten vóór deze principiële beslissing voldoende te betrekken. Maar we geloven dat dit kan worden rechtgezet in de onderzoeksfase die na vandaag wordt opgestart. Sommige inwoners  voelen zich op dit moment voorbijgelopen en we voelen dat zelf ook, maar het belangrijkste gedeelte van het traject start pas na vandaag.  

Want het is pas als je een relatie met iemand aangaat dat je écht kan werken aan een stevige structuur. Dat je écht kan aftasten hoe goed je bij elkaar past en hoe je er allebei beter van kan worden. Dat je écht kan bouwen aan een toekomst. Aan die toekomst willen wij bouwen samen met de mensen, met onze inwoners. Op de fusiewebsite staat letterlijk "Deinze en Nevele wordt een fusie van mensen, geen fusie van structuren". Wij zullen er met sp.a absoluut over waken dat dit ook het geval is. Laat ons open kaart spelen met onze inwoners én ze ten volle betrekken.

In de fusie zijn er uiteraard veel meer betrokkenen dan in een huwelijk. In Deinze en Nevele gaat het om ruim 43.000 mensen die zich vandaag de dag thuis voelen in hun wijk, in hun deelgemeente of in hun gemeente. En dat thuisgevoel moeten we absoluut bekrachtigen én zelf nog verstevigen.

We moeten mensen nog véél meer deel laten worden van de plek waar ze wonen.

Het kan voor sp.a bij een fusie nooit de bedoeling zijn dat mensen enkel het gevoel hebben dat ze inwoner zijn geworden van een grote onpersoonlijke stad die geen zorg draagt voor hen. Binnen een groter geheel moeten we nog altijd in de buurt terecht kunnen voor onze administratie. Bijvoorbeeld door het gemeentehuis in Nevele open te houden, een mobiel loket of een periodiek kantoor in de gemeenschapszalen in te richten of lokale OCMW-antennes te spreiden. We moeten vooral voelen dat onze omgeving sterker is geworden en dat we nog veel meer betrokken zijn bij onze buurt of wijk. Door van het openbaar domein de parel van ons patrimonium te maken en buurtraden, buurtplannen en buurtbudgetten in te richten. We maken deze laatste tot onderdeel van wie we zijn in Deinze in het land van Nevele en richten zo onze wereld in. We moeten nog altijd dicht in de buurt terecht kunnen voor ontspanning, cultuurbeleving en onderwijs. Wij, de mensen van Deinze in het land van Nevele, moeten nog altijd voelen dat we vooral inwoner zijn van pakweg Hansbeke, Astene, of Vinkt.

We mogen alleen maar merken dat de kwaliteit gestegen is, dat het aanbod verruimd is en dat de mogelijkheden voor de inwoners van de fusiegemeente nog veel groter zijn geworden.

Maar, wat zijn die mogelijkheden? Hoe zullen onze inwoners concreet merken dat de kwaliteit in de nieuwe fusiegemeente is gestegen? Wat betekent zo'n fusie nu écht voor onze inwoners? We moeten de prangende vragen van de inwoners de komende maanden verzamelen en samen met hen beantwoorden.

sp.a Deinze ijvert er dan ook heel sterk voor om zo snel mogelijk van start te gaan met informatierondes, in alle deelgemeenten en via verschillende kanalen. We willen de betrokkenheid en de inspraak van inwoners heel actief aanmoedigen.

Omdat we met sp.a erin geloven dat een mogelijke fusie écht kan leiden tot die kwaliteitsverbetering willen we de principiële beslissing die hier voorligt ook goedkeuren. Mits een aantal bedenkingen over het traject tot dusver en met een aantal uitgesproken wensen voor het verdere verloop en mits de garantie dat de onderzoeksfase en het informatietraject voor de inwoners nu echt van start gaat. We zullen met sp.a alvast ons steentje bijdragen en we vinden dat we het onszelf en onze inwoners verplicht zijn om zelf ook de baan op gaan om te luisteren wat écht leeft.